Autoliitto on ilmaissut huolensa Trafin kaavailemista määräaikaiskatsastuksen muutoksista. Autoliitto pitää perusteettomana muutoksia, jotka johtaisivat pienemmänkin vian perusteella auton hylkäämiseen korjauskehotuksen sijaan.

Trafin määräysluonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella, ja se liittyy liikenne- ja viestintäministeriössä käynnissä olevaan katsastuslainsäädännön uudistamishankkeeseen.

Jatkossa esimerkiksi toimimaton rekisterikilven valo johtaisi autojen sekä perävaunujen hylkäykseen, kun aikaisemmin tällaisista vioista on annettu pelkkä korjauskehotus.

”Polttimo voi palaa katsastushallin ovella sisään ajettaessa. Tai sitten se voi palaa heti katsastuksen jälkeen. Jokainen normaali vastuullinen ihminen vaihdattaa polttimon, kun se ei enää toimi.”, Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen sanoo.

Tolvanen korostaa, ettei edes toimimattomilla ajovaloilla ole käytännössä merkitystä vakavissa liikenneonnettomuuksissa – ”rekisterikilven valoista puhumattakaan”.

Trafin mukaan määräyksen valmistelussa on otettu erityisesti huomioon katsastusalan toimijoiden näkemykset muutostarpeista.

Autoliitossa on pohdittu, mitä nämä tarpeet ovat.

”Toivottavasi tässä ei ole kyse siitä, että alalle halutaan hyvittää katsastuslainsäädännön uudistamisen myötä mahdollisesti harveneva katsastusväli”, Tolvanen toteaa.

”Katsastuksen päätarkoitus on varmistaa, että liikenteessä olevat ajoneuvot eivät vaaranna liikenneturvallisuutta”, Tolvanen muistuttaa.

”Nyt esitetyt muutokset eivät vaikuta kumpaankaan. Kyse on sääntelyn lisäämisestä, ei normien purkutalkoista.”

Luonnos on luettavissa Trafin sivuilla (pdf-tiedosto).