Kuten tekemämme huoltamovertailu osoittaa, normaali huoltoasemalla käytettävä rengaspainemittari saattaa näyttää useassa tapauksessa hieman väärin. Jotkut ovat ratkaisseet ongelman pitämällä pienikokoista kätevä rengaspainemittaria aina mukana autossa. Mutta voiko niihinkään luottaa?

Vertailussamme olevat mittarit voi jakaa useaan eri alalajiin, joista yksinkertaisin on kynämallinen, taskuun mahtuva mittari. Vastaavasti toista ääripäätä edustaa renkaantäyttöpistooli, jolla voi paitsi tarkastaa rengaspaineen, myös täyttää vajaaksi päässeen renkaan – edellyttäen tietysti, että paineilmaa on saatavilla. Joissain renkaantäyttöpistooleissa täytyy olla paineilmaletku kiinni myös pelkän rengaspainetarkastuksen aikana tai paineilmaliitin täytyy sulkea sormella peittämällä. Muuten ne mittaamisen sijaan päästävät ilmat pois renkaasta itse mittarin kautta.

Rengaspainemittarin tärkein ominaisuus on tietysti sen näyttämän ilmanpaineen oikeellisuus eli mittarin tarkkuus, jonka mekin otimme pääkriteeriksi arvostelussamme. Vertasimme kaikkien mittareiden näyttämää kalibroidun mittarin tulokseen painevälillä 0,5–9,0 baaria, 0,5 baarin välein. Joillain mittareilla mitta-alue ei riittänyt 9 baariin saakka, joten ne mitattiin luonnollisesti vain oman mitta-alueensa puitteissa.

Useimmat mittarit tarkastettiin 18 eri mittapisteessä, mutta varsinaiseen arvosteluun niistä käytetään ainoastaan kahta mittaustulosta. Suurimman painoarvon annoimme mittareiden tarkkuudelle 2,5 baarin paineessa, sillä se on hyvin yleisesti käytetty rengaspaineen arvo.Kaikissa autoissa ei käytetä juuri tuota rengaspaineen arvoa, joten toiseksi tarkkuuskriteeriksi otimme suurimman virheen kyseisen mittarin mitta-alueelta. Mitta-alueet vaihtelivat vertailussa mukana olleissa mittareissa 2,5 baarista aina 12 baariin saakka.

Periaatteessa rengaspaineen mittaamiseen kannattaa käyttää mittaria, jonka mitta-alue on vain hiukan suurempi kuin mitattava paine. Mikäli rengaspainemittarille on valmistajan puolesta ilmoitettu joku tarkkuusluokka, on se mitattu nimenomaan mittarin mitta-alueen suurimmalla arvolla, joten 2,5 baarin mittari on tarkastettu 2,5 baarin tarkastuspaineella ja 12 baarin mittari 12 baarin tarkastuspaineella. Jälkimmäinen mittari ei juuri tästä syystä ole välttämättä yhtä tarkka 2,5 baarin paineella.

Painemittarin valinnassa siis pätee sama sääntö kuin muussakin mittaamisessa. Millimetrin matkaa ei kannata mitata kymmenen metriä pitkällä rullamitalla, vaan siihen kannattaa käyttää työntömittaa, joka on tarkoitettu pienten etäisyyksien mittaamiseen. Mikäli siis aina mittaa maksimissaan 2–3 baarin rengaspaineita, kannattaa valita mittari, joka toimii ainoastaan kyseisellä mitta-alueella.

Edellä mainittu pitää siis paikkaansa teoriassa, mutta käytännön mittauksissa huomasimme, etteivät vertailussamme mukana olevat pienemmän mitta-alueen mittarit olleet sen tarkempia kuin suuren mitta-alueenkaan.

Vaikka mittarin todellinen tarkkuus ei paranisikaan, niin lukematarkkuus joka tapauksessa on sitä parempi, mitä kapeampi paineväli mittarin mitta-asteikolla on. Toisessa vaakakupissa painaa sitten se, että mittarin kyetessä maksimissaan 2,5 baarin ylipaineeseen ei sillä luonnollisestikaan pysty tarkastamaan 3,0 baarin rengaspainetta. Normaalia suurempi paine tulee usein kysymykseen, kun autoa kuormataan esimerkiksi lomamatkaa varten.

Todellista painetta osoittava näyttö on pääkriteeri rengaspainemittareita valitessa, mutta tarkinkin mittari jää autotalliin unohduksiin, mikäli sitä on lähes mahdotonta käyttää. Mittarin luettavuudelle voi antaa hieman anteeksi, mikäli lukema jää näyttöön ja mittarin voi kytkeä irti renkaasta lukeman tarkastamiseksi. Näin on hieman yli puolessa vertailumme mittareista, eikä lukemisen kannalta kovin huonoja mittareita ole mukana kuin kaksi kappaletta.Luettavuuden lisäksi arvostelimme muuta käytettävyyttä useiden kriteerien perusteella.

Emme pisteyttäneet näytön ilmoittamia yksiköitä erikseen, vaikka niidenkin suhteen käytäntö tuntui testiryhmässämme olevan kirjavaa. Suurin osa mittareista ilmoittaa paineen baareina, mutta mukana on myös mittareita, jotka kertovat rengaspaineen olevan kg/cm&³2;. Yksi mittari ilmoitti paineen SI-järjestelmää mukaillen megapascaleina. Renkaissa se on vain turhan suuri yksikkö, sillä rengaspainelukemaksi tulee tällöin esimerkiksi 0,25 megapascalia.

Kymmenien mittarien joukosta seuloutuivat lopulta useiden testien jälkeen voittajat. Parhaat pisteet jaettiin kolmen mittarin kesken, joista kaksi on renkaantäyttöpistooleita. SUPER PG/CEE OM (Wika) ja PG/S saavat molemmat yleisarvosanaksi 8,9 ja siten täydet viisi tähteä. Kolmas testivoittaja tasapistein on Michelin Digital Tyre Pressure Gauge 12270, joka on digitaalinen, kätevän kokoinen rengaspainemittari. Heti tiukimman kärjen jälkeen tulee melko tasainen keskikasti sinänsä hyviä mittareita. Vertailuissamme yksikin tähti on jo suositus, ja lähes puolet mittareista keräsi vähintään neljä tähteä. Huonolla tuurilla kaupan hyllyltä käteen eksyy CD Cardic -kynämittari, joka on ainoa täysin tähdittä jäänyt tuote.

(Tiivistelmä Heikki Parviaisen artikkelista TM 9/05, s. 162-168)