Englannin keskuspankin pääjohtaja Mark Carney varoittaa kommunismin heräävän henkiin robotiikan nousun vuoksi. Miljoonien työpaikkojen menetys roboteille voi hänen mukaansa johtaa 1800-luvun veroiseen palkkataantumaan. Se voi virittää uudelleen kiinnostuksen kommunismiin.

Aiheesta uutisoi brittilehti Independent.

Carney esitti näkemyksensä puheessaan Canada Growth Summitissa Torontossa viime viikolla. Hänen mukaansa käänne ajattelussa voi tapahtua jo tämän sukupolven aikana.

”Marx ja Engels voivat tulla jälleen ajankohtaisiksi, jos koneistuminen alentaa palkkoja ja lisää eriarvoisuutta”, sanoi Carney.

Tekoäly työpaikoilla tuottaa Carneyn mukaan laajaa eriarvoisuutta. Jotkut hyötyvät tekoälystä ja toisten työpaikat pyyhkäistään pois sen voimalla.

Tilanne saattaa palauttaa yhteiskunnan tilanteeseen, joka vallitsi teollisen vallankumouksen aikoina. Tuotanto kasvoi valtavasti, mutta palkkakehitys laahasi vuosikymmeniä. Tämä herätti kiinnostusta sekä oikeisto- että vasemmistoradikalismiin Euroopassa 1800–1900-lukujen taitteessa.

”Työntekijöiden näkökulmasta ensimmäisen teollisen vallankumouksen hyödyt saatiin tuottavuudesta ja palkoista vasta vasta 1900-luvun jälkipuoliskolla”, Carney sanoo.

Carney varoitti, että työn ”nakertumista” tapahtuu jo. Tietokoneet voivat suorittaa sekä taitoa vaativia että vähemmän vaativia töitä. Carney huomautti, että esimerkiksi lakiasiakirjoja kävivät ennen läpi nuoremmat juristit, nyt heidän työtään tekevät robotit.

Carvey siteerasi tutkimuksia, joiden mukaan työntekijöistä 90 prosenttia ei usko automaation vaikuttavan heidän työhönsä. Vastaavasti saman verran yritysjohtajista uskoo, että työt tulevat olennaisesti muuttumaan.

Jotta teollistumisen alkukauden tilanne ei toistuisi, pankin pääjohtajan mielestä olisi koulutettava työntekijöitä tehtäviin, jotka vaativat enemmän tunneälykkyyttä kuten hoiva- ja vapaa-ajan alat.