VALTION teknillinen tutkimuskeskus joutuu vähentämään väkeään, koska sen ulkopuolinen tilauskanta on pienentynyt. Se on sääli, sillä laitoksen korkeasti koulutetut työntekijät muodostavat maamme yritystoiminnalle korvaamattoman selkänojan. Voi vain toivoa, että tilanne jää väliaikaiseksi.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei ole mahdollisuutta ylläpitää omaa mittavaa tuotekehitystoimintaa. Siksi VTT on niille luotettava yhteistyökumppani, jonka puoleen voi aina kääntyä, kun omat voimat eivät riitä. VTT:n rooli onkin ollut keskeinen useaa suomalaista menestystarinaa luotaessa.

Näyttää siltä, että yritykset yrittävät nykyisessä laskusuhdanteessa pyristellä eteenpäin kaikesta tinkien. Tuotekehityskuluissa on tietenkin helppo säästää. Se ei välittömästi näy muussa toiminnassa, mutta siihen sisältyy iso riski.

Jos ja kun uusi nousukausi tulee, niin ne, joilla ei ole tarjota uusia mielenkiintoisia tuotteita ja entistä tehokkaampaa tuotantotekniikkaa, putoavat auttamattomasti kelkasta. Juuri huonona aikana on tehtävä kehitystyötä tulevaisuuden eteen. On oltava valmiina silloin, kun kauppa alkaa käydä.

Toivottavasti suomalaiset yritysjohtajat eivät nyt säästä meitä pysyvästi teknologiseen jälkijunaan. Siihen meillä ei ole varaa. VTT:n vaikeuksien valossa vaara näyttää valitettavan suurelta.

(Pääkirjoitus TM 10/2003, s. 9)