Aiemmin helmikuussa Tekniikan Maailma uutisoi Englannin kansanterveyslaitoksen jättitutkimuksesta, jossa todettiin sähkötupakoinnin olevan ”vähintään 95 prosenttia tupakointia vähemmän haitallista”.

Useita tutkimuksia yhdistelleessä selonteossa todettiin sähkötupakoitsijan riskin sairastua syöpään olevan vain yksi sadasosa verrattuna perinteiseen tupakoitsijaan.

Public Health Englandin tutkijat peräänkuuluttivat kuitenkin lisätutkimuksen tarvetta etenkin sähkösavukkeiden höyryn sisältämien kemikaalien kohdalla. Yksi sellainen tutkimus on nyt julkaistu.

John Hopkinsin Baltimoren yliopiston tutkijat selvittivät, mitä päivittäin sähkösavukkeita käyttävät henkilöt todella vetävät keuhkoihinsa.

Analysoituaan 56:n päivittäisen höyryttelijän laitteistoa, tutkijat totesivat useiden sähkötupakoitsijoiden altistuvan vaarallisen korkeille määrille raskasmetalleja, kuten kromia, nikkeliä ja lyijyä.

”Monet nykyiset sähkötupakat näyttävät vuotavan myrkyllisiä raskasmetalleja, jotka kulkeutuvat höyryn mukana elimistöön.”

Sähkötupakan (sekä annostelijassa että lämmityssäiliössä) olevasta nesteestä ja höyrystä etsittiin tutkimuksessa viittätoista eri metallia. Tutkijoiden mukaan annostelusäiliön nesteen raskasmetalleista ei pidä olla huolissaan, mutta lämmityssäiliössä oleva neste ja hengitettävä höyry sisältävät usein vaarallisen suuria raskasmetallipitoisuuksia.

”Emme osaa toistaiseksi sanoa, siirtyvätkö metallit lämmitysvastuksesta nesteeseen kemiallisen liukenemisen vai vastuksen lämpenemisen myötä”, tutkimuksen pääkirjoittaja Ana María Rule kertoo tutkimustiedotteessa.

Noin puolet tutkijoiden analysoimista nesteistä tuottivat aerosoleja, joiden lyijypitoisuus ylittää Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston turvallisuusrajat. Keskimäärin höyry sisälsi myös terveydelle haitallisia määriä kromia, mangaania ja nikkeliä.

Tutkijat huomauttavat, että hengitettävän höyryn metallipitoisuus kuitenkin vaihteli merkittävästi näytteiden välillä. Osa kuluttajien käyttämistä laitteista voi siis olla täysin turvallisia.

”On tärkeää, että Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto, sähkösavukkeiden valmistajat ja kuluttajat tietävät, että nykyisin valmistettavat sähkötupakat näyttävät vuotavan myrkyllisiä metalleja, jota käyttäjät hengittävät”, tutkijat kirjoittavat.

Metallipitoisuus kuitenkin vaihteli merkittävästi näytteiden välillä. Osa kuluttajien käyttämistä laitteista voi siis olla täysin turvallisia.

Tutkimus on julkaistu Environmental Health Perspectives -tiedejulkaisussa.

Sähkösavukkeiden nesteitä on tutkittu taannoin myös Rochesterin yliopistossa, jossa selvitettiin makuaineiden vaikutuksia terveydelle.

E-nesteissä käytetään usein ruoasta tuttuja, luonnossa esiintyviä yhdisteitä, kuten kanelialdehydiä, asetyylimetyylikarbinolia, maltolia ja vanilliinia. Ne saavat aikaan höyryn miellyttävän kanelin, voin, vaniljan tai karamellin maun.

Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että syötynä terveydelle vaarattomat yhdisteet voivat kuitenkin lisätä oksidatiivista stressiä, kun ne hengitetään höyryn mukana.

”Kanelin, vaniljan ja voin makua tuottavat yhdisteet ovat myrkyllisimmästä päästä, mutta huomasimme eri makuisten nesteiden yhdistelyn tuottavan valkosoluille kaikkein haitallisimman yhdistelmän”, Rochesterin yliopiston toksikologi Thivanka Muthumalage kertoo yliopiston tiedotteessa.

Makunesteiden terveysvaikutuksia käsittelevä tutkimus on julkaistu Frontiers in Physiology -tiedejulkaisussa.

Näitä tutkimuksia ei kuitenkaan parane pitää tekosyynä jatkaakseen perinteisen tupakan polttamista.

Myös tupakansavu sisältää samoja terveydelle haitallisia raskasmetalleja, jotka korkeina pitoisuuksina altistavat muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille, aivovaurioille ja syöville – puhumattakaan sadoista muista tupakansavun sisältämien yhdisteiden negatiivisista terveysvaikutuksista.