Englannin kansanterveyslaitos Public Health Englandin (PHE) tuoreessa sähkötupakointia koskevassa jättiraportissa todetaan sähkösavukkeiden olevan vähintään 95 prosenttia tupakointia vähemmän haitallinen tapa toimittaa nikotiinia elimistöön.

Raportissa otettiin huomioon kaikki saatavilla oleva tutkimustieto, jossa on käsitelty sähkösavukkeiden käyttöä tupakoinnin lopettamisen apukeinona ja vaihtoehtona tupakoinnille. Lisäksi raportissa huomioitiin tutkimukset sähkötupakoinnin säätelystä, käyttömäärästä sekä nikotiinin vaikutuksista ihmisen terveydelle.

Raportti kattaa myös tupakan lämmittämiseen perustuvat menetelmät, jotka ovat etenkin suurten tupakkayhtiöiden suosiossa.

Raportin mukaan sähkötupakointi lisää riskiä sairastua syöpään, sydän- ja verisuonitauteihin ja hengitystiesairauksiin huomattavasti oikeaa tupakointia vähemmän. Tämä johtuu siitä, että sähkötupakan höyryssä ei ole tupakansavun sisältämiä haitallisia kemikaaleja – tai niiden määrä on ainakin huomattavasti pienempi tupakansavuun verrattuna.

”Useimmat tupakoitsijat tupakoivat savun sisältämän nikotiinin vuoksi. Nikotiini ei kuitenkaan tapa, vaan tuhannet muut savun sisältämät yhdisteet. Sähkötupakan höyryssä on nikotiinia, mutta ei muita satoja haitallisia yhdisteitä. Se on siis käyttäjälle turvallisempi tapa toimittaa nikotiinia elimistöön”, selittää tutkimuksen johtaja King’s College Londonin professori Ann McNeil alla olevalla videolla.

”Vain noin kymmenen prosenttia väestöstä tietää, että nikotiini aiheuttaa vain hyvin pienen osan tupakoinnin haitoista.”

Sähkösavukkeiden höyry sisältää myös tupakansavua vähemmän terveydelle haitallisia aldehydejä.

”Ottaen kaiken tämän huomioon, ja vaikka niidenkin käyttöön liittyy riskejä, ovat sähkösavukkeet huomattavasti (vähintään 95 prosenttia) vähemmän haitallisia kuin tupakointi. Sähkötupakoitsijan riski sairastua syöpään on alle prosentti verrattuna tupakoitsijaan”, raportin tuloksia esittelevässä artikkelissa todetaan.

Raportin mukaan noin neljännes Englannin tupakoitsijoista pitää sähkötupakointia yhtä haitallisena kuin tavallista tupakointia. PHE kannustaakin tupakoitsijoita perehtymään tuoreimpaan tutkimustietoon.

”Olisi traagista, jos tupakoitsijat, jotka voisivat lopettaa tupakoinnin sähkösavukkeiden avulla eivät kokeilisi niitä väärien uskomuksiensa vuoksi.”

Raportin mukaan sähkösavukkeet eivät lisää nuorten kiinnostusta tupakointia kohtaan. Useimmat sähkösavukkeita kokeilevat eivät myöskään tule riippuvaiseksi niiden käytöstä.

PHE toivoo kuitenkin saavansa lisää tutkimusaineistoa etenkin sähkötupakoinnin pitkän aikavälin vaikutuksista sydämen ja verisuonien terveydelle. Tutkimustieto on myös puutteellista sähkösavukkeiden höyryn sisältämien vähemmän tutkittujen kemikaalien kohdalla.

Lisää tietoa raportista löydät PHE:n tiedotteesta sekä blogista.