Geotieteilijät Massachusettsin yliopistosta Amherstistä ovat analysoineet uudestaan tuhansia erittäin pieniä maanjäristyksiä, jotka ovat tapahtuneet San Bernandinon syvänteessä. Se sijaitsee lähellä San Andreaksen ja San Jacinton siirroksia, joiden latautumista tutkitaan paljon Kalifornian seuraavan mahdollisen suuren maanjäristyksen varalta.

Tutkimus osoittaa, että kummallisia, pieniä maanjäristyksiä tapahtuu kaiken aikaa San Jacinton siirroksen lähellä yli kymmenen kilometrin syvyydessä.

Tulokset on julkaistu lehdessä Geophysical Research Letters.

Minijäristysten havaintoaineistoissa on havaittu epätavallisia ominaisuuksia. Ne ovat liikkuneet eri suuntaan kuin on oletettu. Tästä tutkijat ovat päätelleet, että Etelä-Kalifornian potentiaalisen maanjäristysalueen uumenissa siirrokset ”ryömivät” jatkuvasti yli kymmenen kilometrin syvyydessä.

Tutkijat kuitenkin kirjoittavat päätelmisssään, että San Bernandinon syvänteen tapahtuneita minijäristyksiä ei pitäisi käyttää ennustettaessa San Andreasin ja San Jacinton siirroksen maanjäristysherkkyyttä.

Tämä siitä syystä, että pienet järistykset, jotka tapahtuvat siirrosten lähellä tai välissä, ovat luonteeltaan hyvin erilaisia kuin maanpintaa repivät laajat järistykset. Ne syntyvät aktiivisten siirrosten suuntaisesti.

Tutkijat hyödynsivät työssään 3D-mallinnusta. Geotieteen professori Michele Cooke perusti mallinsa aiemmin tekemäänsä hahmotukseen, miten alue on muovautunut tuhansien vuosien aikana.

Cooke havaitsi, että San Bernandinon syvänne laajentuu toisin kuin sitä ympäröivien alueiden siirrokset, joiden pitäisi tutkijoiden käsityksen mukaan liikkua niin, että yksi kappale siirtyy toisen ohi.

”Tämä antoi minulle vihjeen siitä, että siirrokset eivät ole suurten järistysten välillä niin paikoillaan kuin niiden pitäisi olla, vaan että kymmenen kilometrin syvyydessä ne ryömivät hitaasti”, kertoo Michele Cooke Phys.Org-verkkosivuston uutisessa.

Tyypillisesti siirrosten liikettä tarkkaillaan asettamalla GPS-paikannukset molemmille puolille siirrosta.

”Ongelmana on, että San Andreaksen ja San Jacinton siirrokset ovat niin lähellä toisiaan, että GPS ei pysty selvittämään, tapahtuuko hidasta siirtymää vai ei. Siksi tätä ei ole havaittu aiemmin”, sanoo Cooke.

Kerroimme kesäkuussa Tekniikan Maailmassa Arizonan yliopiston geologien havainnoista San Andreaksen siirroksen liikkeessä. Heidän mukaansa kolmenkymmenen vuoden kuluessa Kalifornian alueella tapahtuu 7 magnitudin järistys 75 prosentin todennäköisyydellä.

Piirros havainnollistaa, kuinka poikkeavat maanjäristykset Etelä-Kaliforniassa lähellä San Andreaksen ja San Jacinton siirtymää tapahtuvat. Vihreällä tähdellä on merkitty odotetut maanjäristykset ja punaisella sellaiset maanjäristykset, jotka mahdollisesti aiheutuvat siirrosten ’ryöminnästä’.