Rooman valtakunnan tuhosta on jo 1 500 vuotta aikaa. Silti sen jättämät jäljet on helppo havaita tänäkin päivänä suoraan avaruudesta.

Uusi satelliittikuviin pohjautuva analyysi paljastaa, että Rooman valtakunnan aikana rakennetut tiet muodostavat edelleen verkoston, jonka ympärille on rakentunut paljon isoja ja menestyviä kaupunkeja.

Tutkimuksessa väitetään, että nämä roomalaistiet levittävät yhä varallisuutta ja talouskasvua samalla tavalla kuin ne tekivät jo kaksituhatta vuotta sitten, kun ne rakennettiin.

Kööpenhaminan ja Göteborgin yliopistojen tutkijat tarkastelivat roomalaisia teitä ja yhdistivät tietoja niiden sijainnista eri alueiden talouskasvuun. Taloudellisen aktiviteetin voimakkuutta arvioitiin yösatelliittikuvissa näkyvän valon voimakkuuden perusteella. Mitä kirkkaammin jollain alueella palavat valot, sitä vahvemmin talous alueella voi.

Tutkijat havaitsivat, että valot näyttävät olevan erityisen voimakkaita alueilla, joilla roomalaistiet ovat kulkeneet.

Roomalaiset olivat rakentaneet teitä laajalle alueelle Euroopassa vuoteen 117 jälkeen ajanlaskun alun mennessä. Teitä rakennettiin enimmäkseen valloitetuille alueille. Teiden oli tarkoitus oli mahdollisimman suoria, jotta matka-ajat olisivat lyhyitä.

Tutkimuksessa ilmeni, että mitä tiheämmin teitä oli rakennettu, sitä enemmän alueella näkyi taloudellista toimeliaisuutta. Yhteys näyttää olevan vähemmän voimakas sellaisilla alueilla Afrikassa ja Lähi-idässä, missä matkantekoon käytettiin enemmän kameleita.

Tutkimustiedote on julkaistu VoxEU-sivustolla.

launch Web Map