Suomalainen teknologiayhtiö Injeq kertoi tiistaina kehittäneensä älyneulan, joka tunnistaa reaaliaikaisesti neulan kärkeä ympäröivän kudoksen.

Injeq kertoi aloittavansa osakeannin Invesdor-palvelussa. Tarkoitus on kerätä 825 000 euroa rahoitusta tuotannon aloittamiseen.

Tiedote kertoo, että IQ-Needle-älyneulan ensivaiheen kohderyhmä ovat eurooppalaiset lastensairaalat.

Esimerkiksi lasten yleisimmän syöpäsairauden ALL-tyypin leukemian hoidossa annostellaan lääkkeitä selkäydin- eli spinaalikanavaan. Pistot aiheuttavat usein verenvuotoa, joka voi välittää syöpäsoluja keskushermostoon heikentäen potilaan selviämisennustetta. Älyneula tuo spinaalipistoihin uuden turvallisuus- ja onnistumistason, sillä se ilmoittaa lääkärille, kun neula on perillä eli kun sen kärki koskettaa selkäydinnestettä. Tällöin pistoa ei tehdä liian syvälle eikä aiheuteta tarpeetonta kudosvauriota.

Spinaalipistot ovat yksi kymmenistä sovelluksista Injeqin älyneulatekniikalle, yhtiö kertoo.

Yhtiön tuotteita on käytetty kliinisissä potilastutkimuksissa ja niiden suorituskyvystä on raportoitu muun muassa elokuussa 2016 ilmestyneessä artikkelissa Journal of Clinical Monitoring and Computing -lehdessä. Lisäksi vuonna 2016 on käynnistynyt lasten spinaalipistotutkimus Tampereen ja Turun yliopistollisissa sairaaloissa.

Yhtiö on käynnistämässä älyneulojen tuotannon Tampereella. Tämä mahdollistaa kaupallisten toimitusten vaatimien hyväksyntätestien loppuunsaattamisen ja neulatoimitukset niin tutkimuksiin kuin kaupallisesti.

”Olemme nyt tilanteessa, jossa meillä on valmius aloittaa valmiiksi kehitetyn tuotteen tuotanto varsin nopeasti. Samalla kysyntä vaikuttaa erittäin hyvältä”, kertoo tiedotteessa yhtiön toimitusjohtaja Kai Kronström. ”Tavoitteemme on saada myyntilupa ja aloittaa toimitukset vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana.”