Kesällä moni asia muuttuu sekä asiakkaan että taksiyrittämisen näkökulmista. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä voimaan astuva uusi liikennepalvelulaki vapauttaa taksitoiminnan.

Kuluttajan kannalta taksitulevaisuus näyttää vielä hyvin hämärältä. Hinnoista ja niiden määräytymisestä ei ole tietoa.

”Asiakkaan oma vastuu valita taksi ja neuvotella matkan hinta kasvavat”, sanoo Lähitaksi Oy:n toimitusjohtaja Juha Pentikäinen. Eteläsuomalaisten taksiyrittäjien omistama yritys järjesti aiheesta tiedotustilaisuuden Helsingissä keskiviikkona.

”Suomen uusi taksilaki on Euroopan villein. Kukaan ei tiedä, mitä heinäkuussa todella tapahtuu”, arvioi toimitusjohtaja Pentikäinen.

Miltei sanatarkasti tilannetta kommentoi ylitarkastaja Satu Toepfer Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen (KKV) Kuluttajavastuu-alueelta.

”Toistaiseksi kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Kyseessä on suuren mittaluokan muutos. Siirrytään voimakkaasta säätelystä hyvin vapaaseen toimintaan. Se edellyttää kuluttajilta uusia valmiuksia”, määrittelee Toepfer.

Ala on ollut pitkään tiukasti säädelty. Nyt vapautuu kerralla hinta ja taksien määrä. Myös velvoite asemapaikasta ja päivystämisestä poistuvat.

Kuluttajan kannalta taksin saatavuus tulee ainakin syrjäseuduilla epävarmemmaksi. Samalta matkalta voi eri kerroilla joutua maksamaan erilaisen hinnan riippuen ajankohdasta ja palveluntarjoajasta.

Kuluttajataksan ylärajaa ei enää säädellä kuten ennen.

”Tulee kalliimpia ja halvempia matkoja, kun kysyntä alkaa määritellä hintoja. Alkuviikon arki-illoista tulee halvempia. Huippusesongit, kuten uudenvuodenyön hinnat nousevat. Hinnoittelu tulee perustumaan kiinteisiin hintoihin, aikaan tai matkaan”, maalaa Lähitaksin Pentikäinen.

Oman hinnoittelunsa Uudellamaalla operoiva Lähitaksi lupaa julkistaa vasta juhannuksen jälkeisellä viikolla – eli käytännössä vain muutamaa päivää ennen muutoksen voimaantuloa, joka on sunnuntai 1. heinäkuuta.

Myös nykyiset taksiyrittäjät ovat siis itsekin viimeiseen saakka luomassa tilanteeseen hyyhmäisyyttä, kun ne viivyttelevät hintojen ilmoittamisessa. Eikä uusista yrittäjistä tai palvelumalleista ole vielä mitään tietoa. Niitä nähtäneen viimeistään heinäkuun ensimmäisenä arkipäivänä, kun uusien lupien haku liikennepalveluvirasto Trafista alkaa.

Trafilla on myös oikeus antaa määräyksiä. Huhtikuun puolivälissä se määräsi, että yli 100 euron hintaiseksi arvioidun taksimatkan hinnasta on sovittava etukäteen.

”Hinta tai matkan määräytymisen perusteet on aina kerrottava etukäteen asiakkaalle. Trafi asetti tuon sadan euron rajan, ettei tulisi karmeita yllätyksiä”, sanoo Toepfer Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

”On vielä paljon toimialan käsissä, millaisia hhinnoittelumalleja ne ottavat käyttöön. Mitä monimutkaisemmaksi hinnoittelu tulee, sitä vaikeampaa kuluttajan on hintoja vertailla”, sanoo Toepfer.

Trafin ohjeistuksen mukaan taksin tai taksin välityspalvelun tarjoajan on kerrottava matkustajalle selkeästi tieto matkan hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista jo ennen matkan vahvistamista tai sen alkamista. Laki myös edellyttää, että hintatiedot ovat selkeästi nähtävillä esimerkiksi silloin, kun taksi otetaan tolpalta tai muulta taksiasemalta.

Hintatietojen ilmoittamisen voi Trafin ohjeistuksen mukaan toteuttaa esimerkiksi tarralla, älynäytöllä tai paperilla. Tarkoituksena on, että asiakkaan on mahdollisimman helppo vertailla eri taksiyritysten hintoja taksitolpalla tai muulla taksiasemalla.

Kilpailu- ja kuluttajaviranomainen (KKV) puolestaan on julkaissut sivuillaan pitkät ohjeet taksimatkustajille matkalla tulevaisuuden taksikyytiin.

Myös ohjeiden pituudesta voi jo päätellä, että asiakkaan on jatkossa oltava tiedostavampi asiakas. Lähiaikoina Trafi julkistaa kuluttajille myös videopätkiä, jotka opastavat tulevaisuuden taksiasiakkuuteen.

Kuluttajaviranomainen tähdentää nettisivujen ohjeistuksessaan, että ”kannattaa kuitenkin itse selvittää taksin hinnoitteluperuste ja palvelutaso etukäteen ja mahdollisuuksien mukaan vertailla näitä”.

”Kuluttajaviranomaiset seuraavat, mitä heinäkuun jälkeen lähikuukausina tapahtuu. Me seuraamme menettelyä asiakassuhteessa, kuten hintojen ilmoittamista, markkinointia ja saatavuuden toteutumista. Trafilla on lupiin ja liikenteeseen liittyvä muu valvonta”, selvittää Toepfer.

Ohjeet taksimatkalle

Miten tilaan taksin?

Taksin voi tilata välityspalvelusta, erilaisten älypuhelinsovellusten avulla tai soittamalla suoraan tietylle taksiyrittäjälle. Taksin voi ottaa entiseen tapaan myös taksitolpalta. Tolpalla voi ottaa mieleisensä auton, eikä tarvitse ottaa ensimmäisenä olevaa.

Saanko taksin, silloin kun sitä tarvitsen?

Takseilla ei ole 1.7.2018 alkaen asemapaikka- eikä päivystysvelvoitetta, eikä velvoitetta ottaa vastaan kaikkia kyytejä.

Etenkin pienillä paikkakunnilla sekä hiljaisina ajankohtina – esimerkiksi arkiöinä – kannattaa taksi mahdollisuuksien mukaan tilata ennakkoon. Niin ikään kannattaa tarkistaa alueen yrittäjien ilmoittamat palveluajat.

Mistä tiedän, mitä kyyti maksaa?

Ennen taksimatkan alkamista tai tilauksen vahvistamista matkustajalle on aina annettava tieto matkan kokonaishinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista.

Takseilla ei ole laissa määritettyä enimmäishintaa. Eri takseilla on eri hinnat. Hinnoittelumallit voivat vaihdella.

Yritykset voivat tarjota kiinteää hintaa tietylle reitille tai esimerkiksi aikaan, matkan pituuteen tai vyöhykemalliin perustuvaa hinnoittelua.

Sama matka voi olla eri hintainen eri takseilla. Hinta voi myös vaihdella kysynnän, varausajan ajankohdan, varaustavan ja paikan mukaan.

Jos taksimatkan hinta ylittää tai sen arvioidaan ylittävän 100 euroa, taksin on sovittava hinnasta matkustajan kanssa.

Lähde: KKV (Kilpailu- ja kuluttajaviranomainen) ”Taksimatkustajan oikeudet 1.7.2018 alkaen”