Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo torstaina julkaistussa tiedotteessa, että se on koonnut työryhmän pohtimaan keinoja, joilla Suomen liikenne saataisiin muutettua hiilivapaaksi vuoteen 2045 mennessä.

Liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmää johtaa liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Juhapekka Ristola. Ryhmään kuuluu edustushenkilöitä eri ministeriöistä, yliopistoista ja yrityksistä.

Ryhmän tehtävänä on laatia lista tarpeellisista toimenpiteistä sekä vaikutusarvioista päästöjen poistamiseksi 26 vuoden sisällä 12. joulukuuta 2018 mennessä.

Työryhmä tulee arvioimaan esimerkiksi muissa maissa käytettyjä keinoja, liikenteen käyttövoimien teknologisen kehityksen vaikutuksia ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksia.

Ryhmällä on työpöydällään myös niiden vaikutusten arviointi, jotka aiheutuisivat liikenteen ottamisesta päästökaupan piiriin. Tämän lisäksi syynissä ovat ehdotettujen toimien taloudelliset sekä aluekohtaiset vaikutukset.

Liikenteen päästöttömyysriihen työn tuloksia tullaan käyttämään hyväksi hallituksen päätöksenteossa. Valtioneuvosto on jo aiemmin keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman puitteissa linjannut, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

Suomen kasvihuonekaasupäästötaakasta noin viidennes on peräisin liikenteestä. Kyseisestä kakunpalasta noin 90 prosentin osuus on peräisin tieliikenteestä.