Tilastokeskuksen kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen (tammi-maaliskuu) ennakkotietojen mukaan kotimaan tuulivoimaloista saatiin noin kaksi kertaa enemmän sähköä kuin vuosi sitten. Tuulivoima käsittää jo prosentin Suomen energian kokonaiskulutuksesta, joka koostui tammi-maaliskuussa 373 petajoulesta.

Energian maanlaajuinen kokonaiskulutus hupeni viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä neljällä prosentilla ja sähkön kokonaiskulutus kolmella prosentilla. Hiilidioksipäästöt pienenivät kahdeksan prosentin lukemin menneestä vuodesta.

Kivihiilen kulutus polttoaineena väheni 13 prosenttia vuoden takaisesta luvusta. Kivihiilivarastot pitivät sisällään 30 prosenttia vähemmän mineraaliainesta kuin viime vuoden maaliskuussa.

Uusiutuvien energiamuotojen puolella suurin häviäjä oli vesivoima 24 prosentin vajoamalla.

Energiatuotteiden tuonti kasvoi 46 prosentilla ja vienti 52 prosentilla. Tuonnin ykkösmaa oli Venäjä. Vienti suuntautui enimmäkseen EU-maihin.

 

Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus: Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (terajoule) ja CO2-päästöt (megatonni/miljoona tonnia)

Energialähde  I/2017* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 1) 75 146 -2 20
Hiili 2) 35 498 -13 10
Maakaasu 3) 26 010 -12 7
Ydinenergia 4) 64 646 -2 17
Sähkön nettotuonti 5) 19 080 0 5
Vesivoima 5) 11 597 -24 3
Tuulivoima 5) 4 766 97 1
Turve 20 349 -9 6
Puupolttoaineet 98 672 0 27
Muut 6) 17 039 -13 5
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 372 802 -4 100
Ulkomaanliikenne 10 156 6  ?
Energiasektorin CO2-päästöt 12 -8  ?

* = Ennakkotieto

? = Tieto on epälooginen esitettäväksi

  1. Öljy: sisältää liikennepolttoaineiden bio-osuuden.
  2. Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
  3. Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöä.
  4. Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ (terajoulea) (kokonaishyötysuhde 33 %)
  5. Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ (100 %)
  6. Muut: sisältää teollisuuden reaktiolämmön, kierrätyspolttoaineet, lämpöpumput, vedyn, biokaasun, muun bio-energian ja aurinkoenergian.