Ennen kuin uutta tunnelivalaistusta ja ilmanvaihtoa sekä uutta saarelaisten tarvitsemaa tekniikkaa on päästy asentamaan, vesivuodot on pitänyt saada kuriin. Koko alkuvuosi onkin kulunut kallionrakojen tukkimiseen injektiomassalla ja ruiskubetonoinnilla.

Vastaavaa kalliorakennustekniikkaa on sovellettu maailmanlaajuisestikin erittäin vähän. Korjaamista tarvitaan ajoittain, eikä se ole rakentamista helpoimmasta päästä.

”Vesivuodot ovat aina merenalaisten tunnelien ongelma. Nyt olemme saaneet veden siinä mielessä hallintaan, ettei tunneliin enää kulkeudu vettä katosta. Pohjasta pääsevä vesi on hallittavissa tänä vuonna uusitun salaojituksen avulla”, kertoo talotekniikan rakennuttaja Heikki Kuivaniemi Suomenlinnan hoitokunnasta.

Tunnelin alkupiste mantereella on melko huomaamattomassa paikassa Kaivopuistossa, Etelä-Helsingissä. (kuvitus: Atte Lakinnoro)

Kaukolämmöstä se alkoi

Suomenlinnan vesihuolto, kaukolämpö-, sähkö- ja tv-yhteydet ovat vuodesta 1981 ajan kulkeneet meren alla, ja vuosien varrella tietokonekaapelit ovat tulleet niiden seuraksi.

Päätös tunnelin rakentamisesta syntyi 1973, kun saaren asukasluku oli alkanut kasvaa Puolustusvoimien päätettyä luopua Suomenlinnan saarten sotilaskäytöstä.

Tunneli suunniteltiin aluksi vain kunnallistekniikkaa varten.

Samoihin aikoihin lämmitystavat olivat muuttumassa. Suomenlinnassa taloja oli lämmitetty pääasiassa puulla, ja nyt saarelle haluttiin kaukolämmitys. Saarilta oli kuitenkin vaikea löytää paikkaa kaukolämpökeskukselle. Sen vuoksi valittiin kalliotunnelin rakentaminen Helsingin eteläkärjestä.

Ennen rakentamista kallion laatu piti tutkia öljyteollisuuden piirissä alun perin kehitetyn seismisen luotauksen avulla. Näin selvisi kallionpinnan sijainti meren pohjassa sekä kallion eheys vaihtoehtoisilla tunnelireiteillä.

Luotaukset tehtiin talvella paksun jääpeitteen läpi, ja rakennettavuudeltaan vaivattomin ja edullisin reittivaihtoehto löytyi. Syntyi suunnitelma kaukolämmön lisäksi vesijohto- ja viemäriverkoston sekä sähkö- ja televerkkoyhteyksien ulottamiseksi saarelle.

Vuodot kuriin

Kaikki ei kuitenkaan sujunut kuin Strömsössä. Porattaessa rakentajille tuli yllätyksenä, että kallioperässä on päärautatieaseman tienoilta Suomenlinnan merialueelle asti ulottuva saviruhje, niin sanottu Kluuvin ruhje, jota pitkin merivesi pääsi vuotamaan tunneliin.

Vettä tuli suurella paineella, ja sen tukkiminen oli vaikeaa. Rahaa oli niukasti, ja vuotojen tilkitseminen oli tehtävä halvimmalla mahdollisella tavalla: vain havaitut suuret vesivuodot injektiotekniikalla tukkien, kuitenkaan tukkimatta kaikkia kallionrakoja.

Suomenlinnan ja Helsingin mantereen välissä kallioperä merenpohjan alla on graniittikivilajeihin kuuluvaa helsinkiittiä. Kuten graniitti yleensäkin, myös helsinkiitti on radonpitoista, ja tunneliin pääsi rakennusvaiheessa ja myöhemminkin vuotamaan radonpitoista merivettä.

Tunneliin on pitänyt mahduttaa kunnallis- ja televerkkotekniikka, minkä lisäksi sen pitää palvella hälytysajoneuvoliikennettä.

Kun tunnelia ryhdyttiin viime vuoden lopulla korjaamaan, rakenteiden huono kunto paljastui. Pääasiallinen ongelma oli pitkälle edennyt korroosio, jonka pysäyttämiseksi ja hillitsemiseksi oli löydettävä luotettava tapa tukkia meriveden pääsy.

Kymmenien baarien painetta käyttävässä kallioinjektoinnissa on mahdollista käyttää erikoissementtilaatuja, kuten mikrosementtiä ja injektointimassan kovettumisen nopeuttamiseksi kehitettyjä kiihdyttimiä. Tällä tekniikalla tunnelia on tiivistetty tänä vuonna valmistuvassa korjausurakassa.

Tiiviys on entistä tärkeämpää, sillä erityisesti kosteudelle herkän tekniikan määrä on paljon suurempi kuin otettaessa tunnelia aikanaan käyttöön. Se on tärkeää myös turvallisuudelle, koska tiiviistä tunnelista ei irtoa kiviainesta.

Hälytysajot helpottuvat

Tunneli suunniteltiin aluksi vain kunnallistekniikkaa varten. Kun rakentaminen alkoi, Suomenlinnassa vielä toimi ympärivuotinen pelastusasema. Myöhemmin virisi toive siitä, että saarelle tulisi päästä myös hälytysajoneuvoilla.

Tämän vuoksi lisättiin ylös saarelle johtava ramppi. Ajo ahtaassa tunnelissa on silti ollut erittäin vaikeaa erityisesti uusimmilla, aiempaa kookkaammilla ajoneuvoilla.

Suomenlinnan 1,3 kilometrin pituinen tunneli on joulukuuhun asti suljettuna muilta paitsi korjausrakentajilta. Urakan päätyttyä tekniikka on entistä paremmin suojassa meriveden aiheuttamalta korroosiolta.

Hälytysajoneuvolla ajo on jatkossa hieman helpompaa ja turvallisempaa, koska ahtaimmista paikoista on louhittu teräviä kielekkeitä pois ja valaistusta parannettu. Lisäksi kalliota on lujitettu ruiskubetonoimalla. Myös ilmanvaihdon parantaminen ja tunnelin tiivistäminen liittyvät turvallisuuteen: näin voidaan poistaa korkean radonpitoisuuden haitat.

”Täysin tiiviiksi tunnelia ei saa kohtuukustannuksin. Vesivuotojen pudottaminen puoleen on tässä vaiheessa riittävä kohennus”, Heikki Kuivaniemi sanoo.

SUOMENLINNA

  • 1700-luvun puolivälissä Ruotsin mittavin rakennushanke: koko Etelä-Suomen tiiliteollisuus oli 40 vuoden ajan kiinni hankkeessa.
  • Punavankileirinä 1918.
  • Vuoteen 1918 nimenä Viapori, sen jälkeen Suomenlinna.
  • Vuonna 1939 suomalaisen sukellusvenelaivaston tukikohtana.
  • Sotilaskäytössä vuoteen 1973.
  • Kunnallistekniikkaa varten valmistui tunneli 1981.
  • Vuodesta 1991 Unescon maailmanperintökohde.
  • Tunnelin korjaushankkeesta vastaa YIT:n, Pöyryn ja Suomenlinnan hoitokunnan muodostama allianssi. Hankkeen budjetti on 7 miljoonaa euroa.
  • Lisätietoja: suomenlinna.fi