Lievän umpilisäketulehduksen hoidossa riittäisi usein antibiootti, eikä leikkaus olisi läheskään aina välttämätön. Tähän tulokseen päätyi Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Turun yliopiston johdolla tehty viisivuotinen seurantatutkimus, josta JAMA-lehti raportoi.

Vastuututkija, päivystyskirurgian ylilääkäri, dosentti Paulina Salminen arvioi, että antibioottihoidon avulla vuosittain yli 2 500 umpilisäkkeen poistoa voisi jättää Suomessa tekemättä.

”Antibioottihoidon avulla voidaan välttää tarpeettomat leikkaukset. Tätä nykyä Suomessa leikataan vuosittain noin 6 000 tulehtunutta umpilisäkettä. Vain noin 20–30 prosenttia tapauksista on niin vakavia, että kiireellinen leikkaushoito on välttämätön”, hän sanoo.

Tutkimuksessa oli mukana 530 potilasta, joiden umpilisäketulehdus ei tietokonekuvantamisella tehdyn diagnoosin mukaan vaatinut kiireellistä leikkausta. Potilaat satunnaistettiin leikkaus- ja antibioottiryhmiin.

Antibioottiryhmä oli sairauslomalla keskimäärin 11 päivää, leikkausryhmä 22 päivää. Viiden vuoden seurannassa vain 6,5 prosentilla antibioottiryhmästä oli hoidon jälkeisiä tulehdus- tai muita oireita. Leikkauspotilaista oireita ilmeni 24 prosentilla.

”Antibioottihoidetuista potilaista kaksi kolmannesta hoitui viiden vuoden seurannassa pelkällä antibiootilla. Leikkaushoitoon päätyneillä antibioottipotilailla ei ollut vakavia tai lisääntyneitä komplikaatiota, eli antibioottihoito oli turvallista.”

Kaikki potilaat, joilla tulehdus uusiutui, hoidettiin leikkaamalla. Uusiutumiset tulivat pääsääntöisesti heti ensimmäisen 1–1,5 vuoden aikana. Salmisen mielestä jatkotutkimuksin tulisi selvittää, voisiko myös uusiutuvia tulehduksia hoitaa pelkillä antibiooteilla.

Vastaavia viitteitä antibioottihoidosta on saatu aiemminkin, mutta ei näin pitkässä seurannassa. Kolmessa kansallisessa tutkimuksessa selvitetään parhaillaan lisäksi esimerkiksi sitä, mitkä antibiootit soveltuvat parhaiten juuri umpilisäkkeen hoitoon.