Imperial College Londonin tuoreessa tutkimuksessa huomattiin psilosybiinin lievittävän masennuksen oireita useiden viikkojen ajan sienien nauttimisen jälkeen.

Tutkimuksessa paneuduttiin erityisesti psykedeelisen kokemuksen aiheuttamaan ”jälkihehkuun” ja siihen, miten se ilmenee aivotoiminnan muutoksina.

Psilosybiini on niin kutsuttujen ”taikasienten” psykoaktiivisista vaikutuksista vastuussa oleva ainesosa. Tutkimukseen osallistui 20 masennuksesta kärsivää henkilöä, joiden kohdalla perinteiset hoidot eivät olleet osoittautuneet toimiviksi.

Tutkittaville annettiin kaksi annosta psilosybiiniä. Ensimmäinen annos oli suuruudeltaan 10 milligrammaa ja toinen, viikon kuluttua ensimmäisestä annettu annos 25 milligrammaa.

Aivokuvat paljastivat hoidon muuttaneen potilaiden aivotoimintaa merkittävästi.

Verenkierto etenkin aivojen ohimolohkossa (joka sisältää mm. mantelitumakkeen sekä hippokampuksen) väheni merkittävästi hoidon seurauksena. Tutkijat huomasivat psilosybiinin myös tasapainottaneen aivojen eri osien välisiä yhteyksiä.

Psilosybiinin on aiemmissa tutkimuksissa huomattu lisäävän aivojen eri osien välistä kommunikaatiota tripin aikana. Akuuttien vaikutusten jälkeen se näyttäisi kuitenkin palauttavan aivoihin lopulta ”alkuperäiset tehdasasetukset”.

”Olemme ensimmäistä kertaa osoittaneet psilosybiinihoidon aiheuttavan aivojen aktiivisuudessa selkeitä muutoksia masentuneilla henkilöillä”, tutkimuksen johtaja tohtori Robin Carhart-Harris kertoo tiedotteessa.

Carhart-Harris kertoo useiden potilaiden kuvailleen oloaan (tietokonetermein) ”resetoiduksi” hoidon seurauksena.

”Yksi potilas kertoi kokemuksen olleen kuin tietokoneen kovalevyn eheytys. Toinen vertasi kokemusta tietokoneen uudelleenkäynnistykseen.”

”Psilosybiini voi toimia väliaikaisena käynnistyspolkimena, jota masennuspotilaat tarvitsevat päästäkseen irti masennuskierteestä. Kuvantamistuloksemme tukevat alustavasti tätä resetointi-analogiaa. Vastaavia muutoksia aivotoiminnassa on havaittu elektrokonvulsiivisen hoidon yhteydessä.”

Koehenkilöt raportoivat hoidon ”jälkihehkun” (jota leimaa mm. parantunut mieliala ja vähentynyt stressi) kantaneen viiden viikon tutkimusjakson loppuun saakka.

Tutkijat huomauttavat kokeen olleen pienimuotoinen, joten sen tuloksista ei parane vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Se on kuitenkin jälleen yksi lisä psykedeelien terapeuttisen potentiaalin puolesta puhuvien tieteellisten tutkimusten alati kasvavaan joukkoon.

Lisää aiheesta Imperial College Londonin tiedotteessa. Tutkimus on julkaistu Scientific Reports -tiedejulkaisussa.