Minkälaisia ovat eri automerkkien puhkiruostumistakuut? Mitä takuut edellyttävät auton käyttäjältä? Voiko ja kannattaako uutta autoa vielä suojauttaa omatoimisesti ruostetta vastaan?

Nykyisin auton elinikä on suoraan riippuvainen peltien ruostumisesta. Itsekantavan korin ruostevauriot voivat olla hengenvaarallisia ja jälkikäteen kalliita korjata, joten omasta kukkarosta kustannettu suojauskäsittely maksaa itsensä ajan myötä takaisin. Säännöllinen pesu, vahaaminen ja pienien maalivaurioiden korjaus hidastavat osaltaan korroosion vaikutusta.

Maahantuojien ohjeet ruosteenestosta vaihtelevat merkeittäin. Kannattaakin ensin selvittää oman merkin edustajan suhtautuminen lisäruostesuojaukseen. Jotkut jopa kieltävät sen kokonaan. Yhdessä asiassa ollaan kuitenkin yksimielisiä: ylimääräisten reikien poraaminen jälkikäsittelyn yhteydessä on yleisesti tuomittu asia.

(Lyhennelmä Markku Juntusen artkkelista TM 14/99, s. 42-49)