Euroopan avaruusjärjestö ESA kertoi keskiviikkona, että viime vuonna laukaistun Copernicus Sentinel-5P -satelliitin keräämää tietoa ilmansaasteista on nyt julkaistu ensimmäistä kertaa.

Ensimmäisissä kartoissa näkyy tietoa erilaisista ilmanlaatuun vaikuttavista kaasuista, kuten hiilimonoksidista, typpidioksidista ja otsonista.

Viime vuoden lokakuussa ilmakehään lähetetty Sentinel-5P on ensimmäinen Copernicus-satelliitti, jonka tehtävä on seurata ilmakehää ja analysoida sitä.

Sentinel-5P. Kuva: Euroopan avaruusjärjestö

Satelliitilla oleva Tropomi-instrumentti on kehittynein käytössä oleva monispektrinen spektrometri. Sillä voi saada hyvinkin yksityiskohtaista tietoa ilmakehästä. Satelliitin keräämän tiedon resoluutio yltää jopa 7×3,5 kilometriin, joten sillä voi havaita ilmansaasteita yksittäisten kaupunkien yllä.

ESA kertoo, että Tropomin avulla on mahdollista paikantaa myös eri saasteiden lähtöpaikkaa.

Ensimmäisissä julkistetuissa tiedoissa on kuvattu ilmansaastetta suurissa kaupungeissa ja laivareireillä mittaamalla typpidioksidin määrää Euroopan, Afrikan, Lähi-idän ja Intian yllä. Kuvattu näkyy NO2:n määrä huhtikuussa 2018.

Uusissa tiedoissa näkyy myös hiilimonoksidin eli häkän kulkeutumista Intiasta Kiinaan…

sekä otsoniaukon sulkeutuminen Etelämantereen yllä vuoden 2017 lopulla.

ESA kertoi viime vuonna, että Sentinel-5P:n keräämällä tiedolla on myös koottu ensimmäinen globaali kartta, joka kuvaa sitä, miten paljon hiilimonoksidia eli häkää on ympäri maailmaa.