Alkava talvi ja vielä seuraavakin ajetaan Suomen teillä nykyisen talvirengaspakon mukaan. Talvirenkaita on käytettävä joulukuun alusta helmikuun loppuun.

Nastarenkaita saa käyttää marraskuun 1.päivästä alkaen. Niitä saa käyttää myös muuna aikana, jos sää tai keli sitä vaatii.

Kitkarenkaiden käytölle ei ole rajoituksia.

Kesäkuussa 2020 voimaan tulevassa uusi tieliikennelaki korostaa kuljettajan vastuuta. Uuden lain mukaan talvirenkaita on käytettävä marras–maaliskuussa, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Talvikelillä tarkoitetaan uudessa laissa ”tieolosuhteita, joissa alueen tieverkolla, myös pienemmät tiet huomioon ottaen, olisi tarve käyttää talvirenkaita olemassa olevan tai mahdollisen liukkauden vuoksi”.

Aiheesta tiedotti Autonrengasliitto ry.