Pienhiukkaset tappavat vuodessa jopa 400 000 eurooppalaista, ilmenee uudesta tutkimuksesta.

Euroopan ympäristökeskuksen julkaisemat uusimmat arviot osoittavat, että pienhiukkaset aiheuttavat edelleen vuosittain yli 400 000 eurooppalaisen ennenaikaisen kuoleman.

Tieliikenne, maatalous, energiantuotanto, teollisuus ja kotitaloudet ovat suurimpia ilman epäpuhtauksien lähteitä Euroopassa, tutkimuksesta ilmenee.

EYK:n ”Air quality in Europe – 2017 report”-raportissa esitetään päivitetty analyysi ilmanlaadusta ja sen vaikutuksista. Analyysi perustuu vuonna 2015 kerättyihin virallisiin tietoihin yli 2 500 valvonta-asemalta ympäri Eurooppaa.

Ilmanlaatu Euroopassa on hiljalleen parantumassa, mikä on osin teknisen kehityksen ansiota. Suuret ilman epäpuhtauspitoisuudet vaikuttavat kuitenkin yhä merkittävästi eurooppalaisten terveyteen. Eniten haittaa aiheuttavat pienhiukkaset, typpidioksidi (NO2) ja alailmakehän otsoni (O3).

Raportin mukaan pienhiukkaspitoisuudet olivat syynä arviolta 428 000 ennenaikaiseen kuolemaan 41 Euroopan maassa vuonna 2014. Tästä määrästä 399 000 kuolemaa tapahtui EU:n 28 jäsenvaltiossa.

Vuonna 2015 EU:n 28 jäsenvaltion kaupunkiväestöstä seitsemän prosenttia altistui EU:n vuosittaista raja-arvoa suuremmille PM2,5-pitoisuuksille. Noin 82 prosenttia altistui sellaisille pitoisuuksille, jotka ylittivät tiukemmat WHO:n ohjearvot. PM2,5-altistuminen aiheutti noin 428 000 ihmisen ennenaikaisen kuoleman 41 Euroopan maassa vuonna 2014.

Kaupunkiväestöstä yhdeksän prosenttia altistui EU:n vuosittaista raja-arvoa ja WHO:n ohjearvoja suuremmille NO2-pitoisuuksille. NO2-altistuminen aiheutti noin 78 000 ihmisen ennenaikaisen kuoleman 41 Euroopan maassa vuonna 2014.

Tämän vuoden raportissa käsitellään myös erityisesti maataloutta, joka on merkittävä ilman epäpuhtauksien ja kasvihuonekaasujen lähde. Raportissa todetaan, että on olemassa runsaasti erilaisia toimia, myös teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisia toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää maatalouden päästöjä, mutta niitä on alettava soveltaa tarvittavassa mittakaavassa ja riittävän tehokkaasti.