Lue arkistolehti (TM 5/1957) >>


Minigolf-1

Siltaeste

Pitkät sivut sahataan 5 mm:n vanerista 81 cm pitkiksi piirroksen mukaisesti. Sillan kannen tuet, 3 kpl. sahataan 1 x 2 cm rimasta ja liimataan pitkiin sivuihin 4 cm:n päähän sen yläreunasta. 2,5 x 4 cm:n vahvuisista kolmesta palikasta tehdään sillan pohjan tuet.

Sillan kansi tehdään kolmesta osasta 5 mm:n vahvuista vaneria. Ne liimataan kiinni em. pohjatukiin. Liimauksen kuivuttua on sillan harjat sekä molemmat maata vasten tulevat reunat viilattava sileiksi, jotta pallo kulkisi mahdollisimman esteettömästi. Sillan tasanteen portit tehdään 2,5 x 4 x 7 cm:n palikoista, joista jokaisen toinen pää pyöristetään (katso piirrosta!).

Kun siltaeste on koottu, sivellään sen ulkosivut liimalla ja vielä sen ollessa tahmeana, ripotellaan näille pinnoille hienoa sahajauhoa ja annetaan sitten liimaa kuivua kunnolla. Tämän jälkeen maalataan este vaikkapa kahdella värillä niin, että siltakansi vedetään vaaleammalla värinä kuin muut osat.

Minigolf-2

”Kaksoispomppurieste”

Tämän esteen tarkoituksena on asettaa pelaajan taito erityiselle koetukselle, sillä pallon on lyötävä molempien ”pomppureiden” yli siten, että se lopuksi kierii esteen päädyssä olevan reiän läpi radalle.

Sivuihin piirretään huolellisesti piirroksen mukainen viiva merkitsemään korkkimatosta valmistettavaa pallon kulkurataa. Tämän poikkituet tehdään 1,5 x 5 x 13 cm:n palikoista, jotka kiinnitetään sivuihin joko liimalla tai sivujen läpi ruuveilla.

Minigolf-3

Reiällä varustettu esteen päätysivu sahataan 2 cm:n laudasta ja varustetaan piirroksen B mukaisella aukolla. Aukon molemmille puolille joko liimataan tai naulataan C:n malliset pyöristetyt palikat ohjaamaan pallon kulkua reiän läpi.

Pallon kulkutie tehdään 13 cm:n levyisestä riittävän pitkästä korkkimattosuikaleesta, joka on leikattava huolellisesti koko pituudeltaan oikean levyiseksi. Taivutettaessa sitä oikeaan muotoon on oltava varovainen, ettei liuska pääse kurvin jyrkimmissä kohdissa murtumaan. Korkkimattosuikale kiinnitetään esteen avoimeen päähän peltiliuskalla piirroksen D mukaisesti, toinen pää taas voidaan naulata päätylevyn alareunaan. Esteen pinta käsitellään samoin kuin siltaeste.

Minigolf-4

Porttieste

Porttiesteessä on pallo lyötävä niin, että se ponnahtaa ensin ensimmäiseen porttiin, sitten toiseen ja vasta siitä kuoppaan, jonka etäisyyden toisesta portista jokainen saa määrätä makunsa mukaan. Portit tehdään 1 cm:n vanerista tai laudasta niin, että niiden puoliskot ovat 45° kulmassa. Puoliskoja yhdistävä tuki on 3 x 3 cm palikasta. Portit maalataan kaksivärisiksi siten, että lautoja kuvaavat raidat ovat valkeat ja niiden väliset ”raot” esim. vihreät tai mustat.

 

Surmansilmukkaeste

Surmansilmukkaeste tehdään vanhasta auton ulkorenkaasta leikkaamalla se kohtisuorasti poikki ja naulaamalla päät vierekkäin esim. 4 cm vahvuiseen lankkuun. 4 cm:n korkuisilla reunoilla varustetut ohjaussillat asennetaan kummankin renkaan pään eteen siten, että pallo voi viertä niitä pitkin esteettä renkaan sisään surmansilmukkaa tekemään.

Ohjaussiltojen mitat määräytyvät käytettävissä olevan renkaan koon mukaan. Surmansilmukkaesteen pintakäsittelyyn sopii erityisen hyvin edellä esitetty liimasahajauhokäsittely. Sen jälkeen este on hyvä maalata jollakin vaalealla öljyvärillä.

MiniGolf-5

Vaakaeste

Vaakaeste valmistetaan myös 1 cm vahvuisesta puusta paitsi liikkuva osa, joka sahataan 6 mm:n vaneerista. Akseli, jonka varassa vaaka keinuu, on tehtävä erittäin huolella ja tarkasti mittoja noudattaen, jotta este toimisi käytössä kunnolla. Ennen sen lopullista kokoamista on kokeiltava pallon avulla, keinahtaako liikkuva osa alas pallon sivuutettua sen keskivälin. Vaakaesteeseen sopii myös kaksiväriyhdistelmä, esim. punainen ja vihreä.

Minigolf-6

Rinne-este

Tässä esteessä täytyy pelaajan pystyä lyömään pallo niin, että se joko hitaasti suoraan vierimällä osuu esteen kannen reikään tai kierittyään reiän ohi pompahtaa esteen yläreunasta ja osuu reikään sekä vierii sen alla olevaa tukea pitkin esteen takaseinässä olevan portin läpi kentälle.

Este tehdään 6 mm:n vanerista. Kannen reiän läpimitta on 5 cm. Esteen osat liitetään yhteen liimalla ja ruuveilla. Pallon vierimiskäytävä tehdään näin: kolmiomaisten sivukappaleiden kokoiset kaksi muuta osaa (katso kohtaa A!) liimataan esteen kannen alle molemmin puolin (katso E!) reikää niin, että niiden väliin mahtuu kappale D.

Minigolf-7

Tunnelieste

Tunnelieste on pitkänomainen laatikko, jonka molemmissa päissä on 7,5 cm levyiset porttiaukot. Niiden kummallekin puolelle liimataan C-kohdassa piirretyt nurkkapalikat, jotka ohjaavat pallon portista ulos ja samalla tukevat alanurkkien liitoksia. Este tehdään 6 mm:n vanerista käyttämällä liitoksissa liimaa ja ruuveja. Tunneliesteen ulkosivut voidaan käsitellä liimalla ja sahajauholla, kuten siltaesteen yhteydessä neuvottiin. Sopiva väri tunneliesteeseen on vihreä.

 

Mailoja, palloja, pelisääntöjä yms. voi tiedustella urheiluvälineliikkeistä ja edellä esitettyjen esimerkkien mukaan voi jokainen suunnitella lisää esteitä radalleen.