Voimassa olevan tieliikennelain mukaan jalankulkijan on kulkiessaan yhdistetyllä pyörätie/jalkakäytävällä yleensä kuljettava sen reunaa (joko oikeaa tai vasenta). Sana ”yleensä” kertoo lainkohdan olevan pelkkä ohje. Se tarkoittaa, että rinnakkain kulkemista ei voida pitää rangaistavana tekona.

Uudessa tieliikennelakiesityksessä reunan käyttövelvoite ei enää ole ohje. Jalankulkijoiden on käytettävä rangaistuksen uhalla väylän reunaa, jos kulkeminen muuten ei haitatta käy päinsä. Tavoite lienee selvä: polkupyöräilijöille pitää saada nykyistä esteettömämpi kulku.

Muutos on merkittävä.

Vastoin lakitekstiä lain esitöissä luvataan kuitenkin, että ”pariskunta voisi kävellä käsi kädessä”. Lain esitöiden ideana on pykälien selkiinnyttäminen, mutta tässä sitä tuskin tapahtuu. Kun laki tulee voimaan esitetyssä muodossaan, konfliktit kevyen liikenteen väylillä lisääntyvät.