Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio suhtautuu Keskisuomalaisen haastattelussa epäillen liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) kaavailuihin siitä, että Suomeen mahdollisesti tulevia tiemaksuja perittäisin teiden käyttäjiltä paikannuksen perusteella.

Berner on verrannut tienkäyttäjää tulevaisuudessa teleoperaattorin asiakkaaseen – jo nyt operaattorit keräävät tietoa asiakkaidensa liikkeistä.

Aarnio kuitenkin muistuttaa Keskisuomalaisessa, että teleoperaattori voi käyttää sijaintitietoa vain yhdistääkseen puhelun tai viestin kännykkään, ja sijaintitieto on kirjesalaisuuteen verrattavaa tietoa.

”Tilannetta kännykän ja ajoneuvon paikantamisen kesken ei voida sellaisenaan suoraan verrata keskenään. Vaikka teknologia mahdollistaa monipuolisen tiedonkeruun, lainsäädäntö ei anna oikeutta kaiken sen käyttöön”, Aarnio sanoo lehdessä.

Vielä isompi ongelma on, että autoon asennettava seurantalaite voisi olla ristiriidassa perustuslain kanssa.

”Suomessa ihmisillä on liikkumisvapaus, eikä liikkumisen jatkuva paikantaminen välttämättä sovi yhteen perustuslaissa turvatun oikeuden kanssa.”

Myös EU-lainsäädäntö voi asettaa kapuloita rattaisiin suunnitelmiin.

”Jos kysytään EU-oikeuden näkökulmasta, voidaanko tienkäytöstä periä maksuja, vastaus on, että voidaan. Jos kysytään, voidaanko tienkäyttö järjestää siten, että siitä välittyy reaaliaikainen, henkilön tunnistamisen mahdollistava tieto viranomaisille, vastaus voi suhteellisuusperiaatteen kannalta olla, että ei voida”, Aarnio sanoo Keskisuomalaisessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkistaa tammikuun puolivälin jälkeen esityksensä siitä, miten väyläyhtiö voisi toimia. Etukäteiskeskustelussa suunnitelmat ovat kuitenkin herättäneet laajaa arvostelua, ja jopa hallituspuolueet suhtautuvat epäillen hankkeeseen.