Neste ja Mercedes-Benzin maahantuoja Veho ovat löytäneet sovun tiettyjä moottorimalleja koskeneeseen bensiiniongelmaan liittyen. Kriisiviestinnän oppikirjan mukaisesti asiaa viedään eteenpäin yhteisymmärryksessä, jottei kummankaan yrityksen maine kärsi. Mutta entäs se bensiini?

Moottoriongelmat keskittyivät Etelä-, Keski- ja Itä-Suomeen, joten selvästikin riesaa on aiheuttanut jokin rajattu valmistuserä. Nesteen mukaan tutkitut polttoaineet eivät ole poikenneet luokituksista, mutta se ei tarkoita, että kaikista pistooleista tulisi samanlaista bensiiniä.

Bensiinin ominaisuuksia rajoitetaan yleisillä ja yrityskohtaisilla laatuvaatimuksilla, mutta näitä kohti edetään varsin vaihtelevien raaka-aineiden kautta. Nesteen oman bensiinioppaan (pdf) mukaan valmiin bensiinin muuttujia ovat butaanit, isopentaanit ja -heksaanit, reformaatit, FCC-bensiini, alkalyytit, etanolit sekä eetterit. Näiden sekoitussuhteet vaihtelevat esimerkiksi raakaöljyn laatuvaihteluista ja maailmanmarkkinahinnoista johtuen.

Etanoli on aiheuttanut polttoainesuuttimien tukkeutumisia ennenkin, ja yleensä suuttimia eli suihkutusventtiilejä ovat tukkineet suolat. Tällä ei tarkoiteta ruokasuolaa tai muitakaan aromivahvisteita, vaan rikkihapon suoloja eli sulfaatteja. Ja vielä tarkemmin ongelmia ovat aiheuttaneet natrium-, kalium- ja ammoniumsulfaatit.

Vaikka sulfaattien aiheuttamia suutinongelmia on tutkittu jo vuosituhannen alkupuolelta, eivät ongelmien syyt tai ratkaisut ole mitenkään yksiselitteisiä. Yhdysvaltain energiaviraston alainen National Renewable Energy Laboratory pohti asiaa vuosi sitten julkaisemassaan raportissa (pdf).

Etanoliin liittyviä sulfaattiongelmia vastaan taisteltiin Yhdysvalloissa etenkin viime vuosikymmenen puoliväliä lähestyttäessä.

Etanoliin liittyviä sulfaattiongelmia vastaan taisteltiin Yhdysvalloissa etenkin viime vuosikymmenen puoliväliä lähestyttäessä, ja tämän seurauksena etanolin sisältämien sulfaattipitoisuuksien rajoja madallettiin huomattavasti. Kun aiemmin natriumsulfaatin oletettiin liukenevan etanoliin jopa 100 ppm:n pitoisuuksina, muuttui arvo myöhemmissä tukimuksissa 0,3 ppm:n tasolle.

Tämän jälkeen ongelmat loistivat pitkään poissaolollaan, mutta asia nousi esille, kun etanolipitoisuuksia aiotaan taas kasvattaa myös amerikkalaisessa bensiinissä.

Vuosien takaiset amerikkalaisten autoilijoiden kokemat ongelmat koskettivat pitkälti aivan erilaisia autoja ja moottoreita, kuin viimepäivien ja -viikkojen ongelma Suomessa. Aikaisemmin autoissa käytettiin epätarkempaa ja pienipaineista imusarjasuihkutusta. Nyt on siirrytty monilta osin suorasuikutteisiin moottoreihin, monipuolisempaan moottorinohjaukseen ja parempaan päästöjen hallintaan.

Vehon edustajat kertoivat tänään Nesteen pääkonttorilla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että polttoaineen suihkutussuuttimien tukkeutumiset ovat keskittyneet bensiinimoottoreihin, joissa on pietsokiteillä aktivoitavat suihkutusventtiilit. Niissä käytetään hyvin korkeaa suihkutuspainetta, ja bensiiniä annostellaan tarkasti ja hienojakoisesti sylinteriin jopa monta kertaa puristustahdin aikana.

Mercedeksen käyttämillä pietsosuuttimilla saadaan aikaiseksi tarkasti muotoiltu polttoainekeila, joka vähentää hiukkaspäästöjen muodostumista. Tämäkin on jo vanhentunutta tekniikkaa.

Voi olettaa, että ongelmia aiheuttanut bensiinierä on muodostanut sulfaattikiteitä myös muiden moottoreiden suihkutusventtiileihin, mutta tämä suutintyyppi on ollut herkkä jo hyvin pienille sulfaattikertymille. Siksi muiden automerkkien kohdalla ei ole huomattu samanlaista vikapiikkiä. Vain Mercedes käyttää pietsosuuttimia bensiinimoottoreissaan näin laajassa mittakaavassa.

Muissa suutintyypeissä ongelma ei kenties ole kasvanut niin suureksi, että moottorinohjausjärjestelmä olisi huomannut raja-arvoja ylittäviä anturitietoja. Voi kuitenkin olla, että sulfaatteja on jonkin tankkauksen jäljiltä kertynyt, ja taas seuraavan tankkauksen myötä ne ovat liuenneet pois.

Ongelman ehkäisemistä vaikeuttaa se, että pelkkä etanolin käyttö ei riitä aiheuttamaan sulfaattien kertymistä. Myös erilaiset lisäainekombinaatiot voivat aiheuttaa suolojen muodostumista. Jopa etanolin valmistustavalla ja moottorin sisäisillä lämpötiloilla näyttää olevan vaikutusta sulfaattikertymiin. Kuumassa sulfaatteja kiteytyy enemmän ja viileämmässä vähemmän.

Vaikka Neste sanoo, että sen bensiiniseoksissa ei ole havaittu sulfaatteja, niin toivottavasti työtä tehdään ongelman aiheuttajien löytämiseksi. Eikä sopivasta tutkimusmoottorista liene enää epäilystä. Veho toimittaa sellaisen varmastikin asevelihintaan.