Tekniikan Maailma testasi kymmenen suositun auton todelliset CO2-normipäästöt ja kulutukset. Testin perusteella autonvalmistajien ilmoittamat, EU-direktiivin mukaiset polttoaineenkulutus- ja CO2-päästöarvot eivät pidä paikkaansa. TM:n mittauttamat lukemat olivat 11-39 prosenttia ilmoitettua suurempia.


Ks. myös TM testi: Kymmenen auton CO2-päästöt >>


Hiilidioksidi- eli CO2-päästöarvo on nykyään autojen tärkein tekninen tieto, sillä sen perusteella määräytyy autovero ja vuotuinen ajoneuvovero. Siksi lukeman olisi tärkeää olla totuudenmukainen tai vähintään vertailukelpoinen muiden autojen kanssa.

EU-direktiivin mukainen CO2-päästö ja siihen suoraan verrannolliset polttoaineenkulutusarvot määritetään normitetussa kokeessa, jossa autoa ajetaan alustadynamometrillä vakioiduissa laboratorio-olosuhteissa, tarkan ajo-ohjelman mukaan. Se on paras tapa, jolla tulokset ovat luotettavia ja toistettavia. Normissa on kuitenkin puutteita.

Jotta dynamometrillä voidaan simuloida ajovastuksia (mm. vierintävastus, ilmanvastus, moottorin ja voimansiirron sisäiset kitkat), on dynamometrille asetettava tietyt vastusarvot. Normin mukaan on sallittua, että autonvalmistaja määrittää vastusarvot itse, ja tyyppihyväksyntäviranomaiset käyttävät niitä omassa testissään.

Vastusarvoilla on ratkaiseva vaikutus testin lopulliseen tulokseen. Mitä pienemmät vastukset, sitä pienempi CO2-päästö ja kulutus. Viranomaiset eivät kuitenkaan yleensä todenna vastusarvojen paikkansapitävyyttä.

TM määritti vastusarvot normin ohjeistamalla vaihtoehtoisella tavalla eli maantiellä tehtävällä rullauskokeella. Näin saadut vastusarvot asetettiin dynamometriin EU-päästömittauksiin hyväksytyssä Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n laboratoriossa.

Normin mukaan polttoaineenkulutus määritetään laskennallisesti pakokaasupäästöjen perusteella. TM:n mittauksessa mitattiin myös todellinen kulutus syöttämällä polttoaine moottoriin tarkkuusvaa’an kautta.

Testiin valittiin viisi bensiini- ja viisi dieselkäyttöistä autoa eri kokoluokista. Testi paljasti huolestuttavia eroja valmistajan ilmoittamiin arvoihin, vaikka itse mittaus tehtiin täsmälleen normin mukaisesti. Pienimmilläänkin ero ilmoitetun ja todellisen CO2-päästön välillä oli 11 prosenttia. Suurin ero oli peräti 39 prosenttia, mikä tarkoittaa päästön olevan ilmoitetun 90 g/km:n sijaan 125 g/km. Myös vertailukelpoisuus eri autojen välillä on puutteellinen.

Huolestuttavaa oli myös se, että muiden pakokaasupäästöjen osalta TM:n mittauksessa neljä viidestä dieselautosta ylitti typen oksidien (NOx) päästöille asetetut raja-arvot.

Tekniikan Maailman testin perusteella EU-direktiivin mukaisiin kulutus- ja päästölukemiin on suhtauduttava varauksella. Normimittaus on sinänsä pätevä menetelmä, mutta erityisesti totuudenmukaisten vastusarvojen määritys vaatisi valvontaa.

Testi ilmestyi TM:n numerossa 15/2012 >>