Pitäisi lähteä töihin, mutta käynnistysmoottori pyörii vain vaivoin. Diagnoosi syntyy helposti: akku on melkein tyhjä. Pelastuksena tilanteeseen on apuakku, mutta mikä pitäisi valita, kun hintahaarukalla on leveyttä satoja euroja?

* Banner p3 Professional * Biltema 600A * CD Cardic * Tecmec 1000 * Tecmec 1700

Käynnistysapuakut ovat nykypäivänä monipuolisia energia-asemia, joista saa käyttöönsä sähköä 12 voltin lisäksi myös muilla jännitteillä ja muutamista malleista sähkön ohella myös paineilmaa. Mittauksissa painotimme nimenomaan käynnistysapukäyttöä ottaen kuitenkin huomioon myös sen, mitä muuta käyttöä apuakulle voisi löytyä.

Mukana olivat Banner, Biltema, CD Cardic, IKH ja Tecmec. Näistä IKH ja Tecmec olivat edustettuna kahdella eri mallilla. IKH:n toisessa mallissa oli hieman pienempikapasiteettinen akku, mutta samojen kuorien sisään oli saatu mahdutettua myös pieni kompressori. Tecmecin malli PB 1700 eroaa pikkusisarestaan siinä, että sen antama käynnistysvirta on kaksinkertainen PB 1000 -malliin verrattuna. Hinta ei ole aivan kaksikertainen, mutta suuremmasta mallista saa maksaa lähes sata euroa lisähintaa.

Halvin oli Biltema, jonka hinta oli alle 40 euroa, kun kalleimpien apuakkujen hinta kohosi yli seitsenkertaiseksi.

Jouduimme ikävä kyllä jättämään seitsemästä mukaan otetuista apuakusta kaksi, eli molemmat IKH:n akut lopulta vertailun ulkopuolelle, sillä niissä laatuvaihtelut eri akkuyksilöillä olivat niin suuria, että emme voineet pisteyttää akkujen sähköisiä ominaisuuksia.

Ennen varsinaisia mittauksia suoritimme apuakuille kolme lataus–purku-sykliä, joilla akut pyrittiin herättämään varastoinnin jälkeen. Lopuksi ennen mittauksia akut ladattiin niiden omien latureiden avulla ohjekirjojen mukaisesti niin, että ne varmasti olisivat täyteen ladattuja mittausten alkaessa.

Käynnistysjännitemittauksissa apuakkuja kuormitettiin 200 ampeerin virralla 10 sekunnin ajan samalla mitaten akun antama jännite. Kuormitimme akkuja tuon 10 sekuntia, vaikka joidenkin apuakkujen ohjeissa sanottiinkin, että käynnistä ainoastaan 5–6 sekuntia kerrallaan. Perustelemme käynnistyksen pituutta sillä, että avainta tulee pidettyä starttiasennossa kymmenisen sekuntia, mikäli moottori tuntuu olevan aivan käynnistymisen rajoilla.

Mittausten perusteella voisi hätäisesti tehdä johtopäätöksen, ettei ainakaan kaikista vertailumme apuakuista olisi mitään apua käynnistysyrityksessä. Tilanne ei ole aivan näin epäedullinen, sillä autossa on joka tapauksessa auton normaali akku. Sen tuoma apu vaikuttaa huomattavasti, vaikka akku olisi päässyt melko tyhjäksikin.

Teimme kokeilun, jossa kuormitimme tyhjentynyttä auton akkua samaisella 200 A:n virralla ja katsoimme, mihin akun jännite putoaa. Kun jännitelukema oli saatu ylös, kytkimme akkuun Tecmec 1000 -apuakun ja toistimme kuormituksen. Apuakun vaikutus jännitteen korkeana säilymiseen oli huomattava. Kun jännite putosi pelkkää auton akkua kuormitettaessa 15 sekunnin aikana alle 9 voltin, niin apuakun kytkemisen jälkeen jännite jäi samanlaisessa käynnistystä kuvaavassa kuormituksessa reilusti päälle 10 voltin.

Mittasimme myös kuormitusvirran jakaantumisen, ja se jakautui melko tasan auton oman akun ja apuakun kesken. Molemmat luovuttivat käynnistykseen noin 100 A:n virran ja tämä onkin selitys siihen, että jännitetaso pysyi näin korkealla.

Teimme akut toisiinsa kytkettyinä kolme kuormitusmittausta, ja kuormitusten väliin jäi 30 sekunnin tauko. Aina tauon aikana apuakku latasi varsinaista auton akkua noin 30 A:n virralla, mikä auttoi akkua seuraavassa käynnistystapahtumassa. Näin on myös todellisessa virranantotilanteessa, joten apuakun kannattaa antaa olla kytkettynä auton oman akun rinnalla 1–2 minuutin ajan ennen käynnistysyritystä.

Koska apukäynnistykset jäävät toivon mukaan harvinaisiksi, kannattaa energia-asema ottaa myös muuhun käyttöön. Yksi käyttömahdollisuus on käyttää apuakkua pienen matkajääkaapin virtalähteenä, jolloin jääkaappi pysyy kylmänä useamman tunnin ajan. Apuakkujen soveltuvuutta jääkaapin energialähteenä testasimme kapasiteettimittauksin.

Akun antaman energian lisäksi mittasimme myös energia-asemien käyttöominaisuuksia sekä niiden varustelutasoa. Käyttöominaisuuksiin kuuluu pieniä yksityiskohtia, jotka vaikuttavat suuresti siihen, miten helppoa ja käytännöllistä laitetta on käsitellä.

TEHOKAS apuakku saattaa olla pelastus, kun autosta on jostain syystä akku tyhjentynyt. Tämän päivän apuakut ovat monipuolisia energia-asemia, joilla voidaan käynnistyksen lisäksi tuottaa sähköä myös monen muun laitteen tarpeisiin, joten ne tuskin jäävät tallin nurkkaan pölyttymään. Apuakuissa tuntuu ikävä kyllä pätevän vanha sääntö erittäin hyvin. Halvan ja hyvän saadakseen täytyy ostaa kaksi laitetta.

(Tiivistelmä Heikki Parviaisen artikkelista TM 19/05, s. 130-133)