Karibialaisista on löydetty perimää, joka todistaa heidän polveutuvan yli tuhat vuotta sitten saarilla asuneeseen alkuperäiskansasta. Sen on tähän saakka väitetty kuolleen sukupuuttoon.

Tutkijat ovat ensi kertaa löytäneet aukotonta geneettistä näyttöä siitä, että Kristoffer Kolumbuksen Karibialla kohtaamalla alkuperäisväestöllä tainoilla on edelleen jälkeläisiä.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu tiedejulkaisussa Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 

Tutkijat pystyivät käyttämään tuhat vuotta vanhaa naisen hammasta muinaisen geeniperimän määrittelyssä. Vertaamalla sitä nykyisten puertoricolaisten geeniperimään tutkijat löysivät jälkiä, että jotain jatkumoa on säilynyt.

Puertoricolaisten perimä vastasi lähimmin tainoja. Tutkijoiden mukaan on todennäköistä, että muidenkin karibialaisten perimästä löytyy perintöä alkuperäiskansoilta.

Tutkimuksesta kertoo St John’s Collegen tiedote Cambridgen yliopistosta. Se sisältyy kansainväliseen tutkimushankkeeseen NEXUS1492.

Kristoffer Kolumbus saapuu maihin ja tapaa Amerikan alkuperäisasukkaita. Piirros Yhdysvaltain kongressin kirjastosta.

Yhtä Karibian alueella asunutta runsaslukuista alkuperäisväestöä kutsutaan nimellä tainot. Nykyaikaisilla DNA-tutkimuksen menetelmillä on aiemminkin arveltu, että nykykaribialaisilla on yhteys tainoihin. Kuitenkin vasta historiallisen hampaan geenitutkimuksella tämä oli todistettavissa.

Hammas oli löydetty luolasta Eleutheran saarelta Bahamalta. Siitä saatiin sekvensoitua ensi kertaa täydellinen alkuperäisväestöön kuuluneen ihmisen perimä. Nainen eli joskus vuosina 700–900.

Tuosta ajankohdasta kului ainakin vielä 500 vuotta, ennen kuin Kolumbus saapui saarille lokakuussa vuonna 1492.

On väitetty, että kului ainoastaan 30 vuotta, kun alkuperäisväestö kuoli sukupuuttoon eurooppalaisten saavuttua saarille. Näin sanoo taino-kulttuurin asiantuntija ja itsekin alkuperäisväestön jälkeläinen Science-lehden uutisessa.

Nyt tehdyllä geeniperimän löydöllä on erityistä merkitystä niille karibialaisille, jotka ovat pitkään vaatineet tunnustusta polveutumisestaan alkuperäisistä tainoista.

Vaikka Karibian alkuperäiskansat ovat asuneet saarilla, tutkijat löysivät vain hyvin vähän geneettistä näyttöä siitä, että väestö olisi ollut eristäytynyttä tai sisäsiittoista. Tämä vahvistaa aiempia tutkimuksia siitä, että varhaisilla yhteisöillä oli hämmästyttävän laajat sosiaaliset verkostot.