Jopa triljoona kiloa timantteja odottaa noutajaansa maan alla, kertoo maanantaina julkaistu tutkimus.

Huono uutinen kuitenkin on, että timantit ovat niin syvällä, että ihmiskunnalla ei ole juuri toivoa niiden kaivamisesta sieltä pois.

Yhdysvaltalaisen MIT-yliopiston johtamassa tutkimuksessa kerrotaan, että maan alla yli 160 kilometrin syvyydessä on valtavasti timantteja. Tutkimus on julkaistu Geochemistry, Geophysics, Geosystems –julkaisussa.

Timantit ovat tutkimusten mukaan maankuoressa niin sanotuissa kratonisissa juurissa. Kratoniksi kutsutaan mantereellisen kuoren aluetta, joka on säilynyt tektonisesti muuttumattomana ainakin 500 miljoonaa vuotta. Kratonit sisältävät maapallon vanhimpia kiviä, ja niissä on myös syviä jopa satojen kilometrien syvyisiä ”juuria”, jotka ovat muodoltaan kuin ylösalaisin olevia vuoria.

Uudessa tutkimuksessa tutkijat arvioivat, että kratoniset juuret saattavat muodostua jopa 1–2-prosenttisesti timanteista. Kun otetaan huomioon kratonien massa, tutkijaryhmä arvioi, että näissä muinaisissa kivissä on jopa 10 miljoonaa miljardia (1016)  tonnia timantteja. Kilogrammoiksi muunnettuna niitä olisi 1019  eli 10 triljoonaa kiloa. Timantit ovat noin 150–240 kilometrin syvyydessä.

”Tämä osoittaa, että timantti ei ehkä olekaan eksoottinen mineraali, vaan geologisella mittakaavalla mitattuna se onkin suhteellisen yleinen”, sanoo MIT:n tutkija Ulrich Faul.

”Me emme pääse niihin käsiksi, mutta timantteja on silti olemassa paljon enemmän kuin olemme koskaan kuvitelleet.”

Tutkijat päätyivät johtopäätökseensä analysoimalla erikoista poikkeusta seismisessä tutkimustiedossa.

Viime vuosikymmenien aikana eri tutkijaryhmät ovat analysoineet seismisiä tietoja, joita esimerkiksi maanjäristykset, tsunamit ja räjähdykset ovat synnyttäneet. Seismiset vastaanottimet keräävät tietoa näistä tapahtumista, ja seismologit pystyvät niiden avulla päättelemään esimerkiksi, mistä maanjäristys on saanut alkunsa.

Näiden tietojen perusteella voidaan myös rakentaa kuvaa siitä, miltä maan sisällä näyttää. Äääniaallot kulkevat eri nopeuksilla maankuoren läpi riippuen siitä, millaisten kivien läpi ne kulkevat. Tutkijat ovat näiden tietojen avulla arvioineet sitä, millaista kiviainesta on maankuoressa sekä vaipan ylimmässä osassa, jota kutsutaan myös litosfääriksi.

Tutkijoita on pitkään ihmetyttänyt sen, miksi ääniaallot yleensä kulkevat huomattavasti nopeammin, kun ne kulkevat kratonien juurien läpi. Juuret ovat kylmempiä ja vähemmän tiiviitä kuin niitä ympäröivä aines, minkä vuoksi ääniaaltojen pitäisi kulkea hieman nopeampaa, mutta mittauksissa ero on ollut huomattavan suuri.

Tutkijat kokeilivat erilaisia kiviyhdistelmiä ja päätyivät siihen, että ainoa kiviyhdiste, jonka läpi ääni kulkisi tällä vauhdilla, olisi kivi, jossa olisi 1–2 prosenttisesti timantteja, minkä lisäksi siinä olisi peridotiittia ja vähän eklogiittia.

Timanttien osuus olisi tällöin jopa 1 000 kertaa isompi kuin tutkijat ovat aiemmin luulleet.

Faul saoo, että kratonit ovat kuin veden pinnalla kelluvia puunpalasia. Ne ovat hieman lähemmän tiiviitä kuin niitä ympäröivä aines, minkä ansiosta ne eivät uppoa Maan syvyyksiin ja kelluvat paikallaan. Tutkijoille valkani Faulin mukaan, että jos kratonien juuret koostuvat 1–2-prosenttisesti timantista, ne pysyvät vakaina eivätkä uppoa.

”Nämä ovat aihetodisteita, mutta olemme koonneet palaset yhteen”, Faul sanoo. ”Kävimme läpi kaikki eri mahdollisuudet joka kulmasta, ja tämä oli ainoa, joka jäi jäljelle järkevänä selityksenä.

Päivitys 17.7. Jutusta on korjattu virheelliset mittasuhteet. Timantteja on 1016 tonnia, eli 1019 kiloa, eli 10 triljoonaa kiloa. Aiemmassa versiossa jutussa kirjoitettiin virheellisesti 10 triljoonasta tonnista.