Kukkakärpäset saattavat levittää viruksia, jotka verottavat mehiläiskantoja. Tuoreen brittitutkimuksen mukaan mehiläisiä sairastuttavia viruksia on nyt havaittu kukkakärpäsissä ensimmäistä kertaa.

Aiheesta on julkaistu artikkeli Royal Societyn julkaisemassa tieteellisessä julkaisussa Biology Letters. Tutkimuksesta uutisoi BBC.

Kukkakärpäset pölyttävät samoja kasveja kuin mehiläiset. Ne muuttavat pitkiä matkoja jopa ympäri Eurooppaa. Näin mehiläisiä sairastuttavat virukset leviävät seuduille, missä niitä ei ole ennen ollut.

Tutkimuksessa ei selvinnyt, sairastuttavatko virukset kukkakärpäsiä vai ovatko ne vain virusten kantajia.

Mehiläiset ja muut pölyttäjät ovat elintärkeitä maailman ruokasadolle. Viime vuosikymmeninä niiden määrä on huvennut sairauksien, luonnontilaisten elinympäristöjen hävittämisen sekä torjunta-aineiden käytön takia.

Infektiovirukset on tunnistettu suurimmaksi syyksi mehiläiskantojen heikentymiseen.

Tutkijoilla on selkeät tiedot loisista ja viruksista, jotka voivat tuhota mehiläisiä. Vähemmän tietoa on siitä, miten ne vaikuttavat kukkakärpäsiin ja muihin pölyttäjiin.

Tutkimuksessa analysoitiin neljää erilaista kukkakärpäslajia, jotka oli kerätty metsästä Oxfordshirestä, Kaakkois-Englannista.

Näytteistä löytyi kolmea yleistä mehiläisten sairautta kahdesta kukkakärpäslajista, jotka käyttävät ravintonaan samoja kukkia kuin mehiläiset. Nämä sairaudet aiheuttavat siipien epämuodostumista, joka aiheuttaa nopean kuoleman tai mehiläisen hylkäämisen parvesta.