Yhdysvaltain Kalifornian yliopiston tutkijat ovat onnistuneet siirtämään muistijälkiä ribonukleiinihappojen kyydittämänä kotilolta toiselle.

Tutkijoiden saavutuksia tarkasteleva tutkimus julkaistiin maanantaina eNeuro-tiedejulkaisussa.

Tutkijat valitsivat tutkimuskohteikseen Aplysia californica -lajin merijäniskotiloita ja osoittivat, että muistoja voidaan siirtää eliöltä toiselle rna:n avulla. Muistijälkiä kyetään siirtämään lajikumppaneiden välillä uuttamalla rna-polymeerejä koulutetusta eläimestä ja ruiskuttamalla niitä kouluttamattomaan eläimeen.

Kalifornian yliopiston Los Angelesin kampusyliopiston tieteilijät herkistivät kotiloita eläimen kehon takaosaan kohdistuvalla ärsykkeellä, joka käynnistää tahattoman puolustusmekanismin.

Seuraavaksi tutkijat ottivat tapahtumaketjun läpikäyneiltä eli koulutetuilta eläimiltä rna-näytteet ja siirsivät ne herkistämättömien eläinten elimistöön. Saatuaan pistoksen kouluttamattomat eläimet käynnistivät samantapaisen puolustusreaktion ilman ärsykettä.

Havainnekuva tutkimustyöstä. (Kuva Bédécarrats et al., eNeuro)

Ilman kotiloita tehdyissä kokeissa kävi lisäksi ilmi, että koulutettujen eläinten rna-näytteet lisäsivät kouluttamattomien kotiloiden viljellyissä tuntoneuroneissa toimintaherkkyyttä.

Löydökset antavat lisäpontta sille todennäköisyydelle, että rna:ta voitaisiin käyttää muistin muokkauksessa.