Kansainvälinen tutkijaryhmä on onnistunut ensimmäistä kertaa luomaan kidemäistä typpeä laboratorio-olosuhteissa ja on myös selvittänyt sen rakenteen läpikotaisin, uutisoi EurekAlert-sivusto.

Tieteilijät kertoivat saavutuksistaan Nature Communications -tiedejulkaisussa perjantaina.

Alkuaine typpi (N) esiintyy luonnon normaaleissa olosuhteissa kaksiatomisena typpikaasuna (N2) osana hengitettävää ilmaa.

Kyseessä on historian ensimmäinen tutkimus, joka osoittaa, että yksinkertaiset molekulaariset alkuaineet voivat järjestäytyä kovan paineen alla monimutkaisiksi rakenteiksi.

Vaikeasti synnytettävä ja epätavallisen monimutkainen typen muoto saatiin aikaiseksi, kun tutkijat asettivat pieniä määriä typpeä puristuksiin timanttikärkiseen DAC-alasimeen.

DAC (diamond anvil cell) -puristinlaite on varustettu kahdella litteäpäisellä timantilla.

Typpimolekyyleihin kohdistuva paine alasimen puristuksissa kasvoi 500 000 kertaa maapallon ilmakehän painetta korkeammaksi ja lämpötila nousi 500 celsiusasteeseen. (Kuva: Edinburghin yliopisto)

Paine alasimen puristuksissa kasvoi 500 000 kertaa maapallon ilmakehän painetta korkeammaksi ja lämpötila nousi 500 celsiusasteeseen.

Murskausoperaation jälkeen tutkijat ottivat erikoislaatuisen röntgenkuvan lopputuloksesta.

He yllättyivät huomattuaan, että typestä oli muodostunut puristuksissa monimutkainen ja yllättävän vakaa kidemuodostelma, joka koostui kymmenistä molekyyleistä.

Tieteilijät odottivat, että tuloksena olisi ollut huomattavasti yksinkertaisempi rakenne.

Tiedeyhteisön spekulaation kohteena jo pitkään olleen kidemäisen typen (ι-N2) olemassaolosta on tiedetty 15 vuoden ajan, mutta sen tarkka rakenne on ollut tähän asti hämärän peitossa.