Lannoiteteollisuuden on kehitettävä tuotteita, jotka ovat entistä tehokkaampia ja vähentävät nykyistä maapallon typpikuormitusta. Näin pystyttäisiin vähentämään ilman ja veden saastumista sekä typpilannoitteiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasuja ja niistä aiheutuvaa ilmaston lämpenemistä.

Maailmanlaajuisesti enemmän kuin puolet pelloille kylvetystä typestä karkaa veteen ja ilmaan, eikä kasvit edes hyödy siitä.

Princetonin ja New Yorkin yliopiston tutkijat ovat arvioineet, että tehokkaammalla lannoituksella Yhdysvaltain maissiviljelyn typpipäästöjä voitaisiin vähentää 16 prosenttia. Keinona tutkijat ehdottavat sovellettaviksi Yhdysvaltain hallinnon antamia säädöksiä autoteollisuudelle 1970-luvun öljykriisin aikana.

Tuolloin USA:n kongressi asetti autoteollisuudelle säädöksiä, joiden mukaan tehtaiden oli parannatteva valmistamiensa autojen keskimääräistä polttoainekulutusta.

Teollisuudelle tuli puskua kehittää tehokkaampia moottoreita ja muuta ajoneuvoteknologiaa. Lisäksi autoteollisuuden oli keksittävä keinoja saada pienemmät autot kuluttajille houkuttelevammiksi.

Nature Sustainability -lehdessä julkaistussa artikkelissa tutkijat ehdottavat, että lannoiteteollisuuteen olisi sovellettava samaa ohjausta. Tällä keinoin valmistajille tulisi parempia kannustimia kehittää tehokkaampia yhdisteitä ja jatkaa uusien entistä parempien yhdisteiden kehittelyä. Se puskisi lannoiteteollistuutta tutkimaan, missä ja miten tehokkuudeltaan tehostetut lannoitteet voisivat toimia parhaiten.

”Lannoitteiden olisi oltava teknisesti jalostuneempia niin, että ne olisivat räätälöityjä tietyille viljoille, tiettyyn ilmastoon ja maaperään”, kirjoittavat tutkijat David Kanter ja Tim Searchinger tutkimuksen tiedotteessa.

Vaikka maanviljelijöille uuden sukupolven lannoitteet voisivat olla kalliimpia, niiden hinta voitaisiin saada takaisin, koska lannoitetta tarvitaan vähemmän. Sama logiikka toimi tutkijoiden mukaan myös autoteollisuudessa, kun kehittyneemmät autot kuluttivat vähemmän polttoainetta.