Vauvojen nukuttamista äitiyspakkausten mukana tulevissa laatikoissa pidetään yleisesti turvallisena vaihtoehtona. Tälle väitteelle ei ole kuitenkaan mitään todisteita, varoittavat tutkijat British Medical Journal –lehdessä.

”Pahvilaatikkoa ei pitäisi mainostaa turvallisena nukkumispaikkana, vaan vain väliaikaisena korvikkeena, jos mitään muuta ei ole saatavilla”, kirjoittaa Bristolin yliopiston professori Peter Blair kollegoineen BMJ-lehdelle lähettämässään kirjeessä.

Tutkijat vaativat, että äitiyspakkausten laatikoissa nukkumisen turvallisuutta pitäisi tutkia tieteellisesti.

Äitiyspakkauksia on jaettu Suomessa 1930-luvulta lähtien, ja niiden mukana tulee pieni patja, joka mahtuu laatikon pohjalla. Laatikossa nukkumisen on sanottu vähentävän niin sanottua kätkytkuolemaa, eli imeväisikäisen äkillistä kuolemaa. Myös muun muassa Isossa-Britanniassa on alettu jakaa samanlaisia laatikoita.

Blair kollegoineen sanoo, että kätkytkuolemat ovat yhtä harvinaisia Suomessa kuin Tanskassa ja Ruotsissa, missä vastaavia laatikoita ei jaeta. He toteavat myös, että vanhemman on helpompi nähdä vauva, joka nukkuu tavallisessa häkkisängyssä kuin laatikossa. Lisäksi ilma kiertää häkkisängyssä paremmin kuin laatikossa.

Laatikoissa on muitakin potentiaalisia ongelmia, tutkijat sanovat. Joissakin laatikoissa on kansi, ne voivat olla paloherkkiä, ja lattialle sijoitettuna ne voivat olla alttiita vedolle ja vaikkapa lemmikeille.

Lisäksi jos laatikon asettaa korkealle, se voi pudota, eikä niiden kestävyydestä ole tutkimustietoa, etenkin jos laatikko on kastunut.

Laatikot ovat myös liian pieniä useimmille yli kolme kuukautta vanhoille vauvoille, tutkijat sanovat. Heidän mukaansa laatikoiden vaikutuksesta kätkytkuolemiin ei pitäisi esittää väitteitä, joita ei ole tieteellisesti tutkittu.