Kalaruoat maistuvat maapallon asukkaille erittäin hyvin – jopa niin hyvin, että monet valtamerien kalalajit ovat vaarassa.

Kalifornian yliopiston julkistamassa uudessa tutkimuksessa todetaan, että maailman kalan kysyntä voitaisiin periaatteessa tyydyttää panostamalla nykyistä enemmän meressä tehtävään kalojen vesiviljelyyn.

Tutkijat arvioivat, että koko maailman kalan kysyntä voitaisiin tyydyttää vesiviljelemällä aluetta, jonka koko on vain 0,025 kaikista maailman merien pinta-alasta.

UCLA Institute of the Environment and Sustainabilityn johtajan Peter Kareivan johtamassa tutkimuksessa todetaan, että meressä tehtävällä kalan kasvatuksella on suuri kasvupotentiaali.

Järvissä tehtävää kalojen vesiviljelyä on toki harjoitettu jo pitkään, mutta merellä tehtävät vesiviljelyoperaatiot eivät ole kehittyneet vielä kovin pitkälle.

”Meidän on löydettävä lisää proteiineja kasvavalle väestömäärällemme, ja villikalat proteiinilähteinä alkavat olla käytetty loppuun”, Kareiva sanoo. ”Tutkimus osoittaa, että kalanviljelyllä merillä voi olla suuri rooli ihmisten ruokkimisessa ilman, että se tuhoaa valtameriämme tai tai johtaa liikakalastukseen.”

Tutkimuksessa on kartoitettu maailman meriltä alueita, jotka sopisivat laajamittaiseen vesiviljelyyn, sekä tutkittu eri kalalajien sopivuutta siihen,

Trooppisten alueiden vesillä, joissa vesi on lämpimintä, on paras tuotantopotentiaali vesiviljelylle, tutkijat sanovat. Lisäksi näillä alueilla on ongelmia ruoantuotannon kanssa ja tarvetta talouden kehitystyölle.

Tutkijoiden mukaan etenkin Argentiinan, Indonesian ja Intian merialueilla vesiviljelyllä voisi olla suurta potentiaalia.

Vesiviljelyä on harjoitettu jo ennen ajanlaskun alkua, kun itäaasialaiset maanviljelijät ovat viljelleet kalaa tulvivilla riisipelloilla. Merellä sitä on tehty lähinnä suojaisilla lahdilla ja murtovesialueilla jokien suistoissa.

Avomerellä vesiviljely vaatii teknologista osaamista, jotta esimerkiksi aallot ja merivirtaukset eivät aiheuta liikaa ongelmia, Kalifornian yliopiston tutkijat toteavat.