Yhdysvaltalaisen Dartmouth College -yliopiston tutkijat esittävät Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America -tiedejulkaisussa julkaistussa metatutkimusraportissaan, että väkivaltaisia videopelejä pelaavat 9–19 vuoden ikäiset lapset ja nuoret alkavat käyttäytyä fyysisesti aggressiivisemmin ajan myötä pelaamisen vaikutuksesta.

Tutkimuksesta uutisoi USA Today -lehti verkkosivuillaan.

Tutkimusta varten yhteen koottuihin kansainvälisiin tutkimuksiin osallistui 17 000 9–19-vuotiasta koehenkilöä vuosina 2010–2017.

Meta-analyysissä tarkasteltiin 24 eri tutkimusta muun muassa Yhdysvalloista, Kanadasta, Saksasta ja Japanista.

Kaikki tutkimukset tarkastelivat sitä, miten väkivaltaisten pelien pelaaminen muutti yksilön tosielämän fyysistä aggressiota ajan mittaan.

Tutkimusten tarkastelujaksojen pituus vaihteli kolmesta kuukaudesta neljään vuoteen.

Tutkimustulosten mukaan väkivaltaisia videopelejä pelaavat yksilöt osoittivat todennäköisemmin merkkejä käyttäytymisestä, johon kuului muun muassa rehtorin puhutteluun joutuminen omaan perheeseen kuulumattoman henkilön pahoinpitelemisestä.

”Vaikka yksikään tutkimusprojekti ei pidä sisällään lopullista totuutta, meidän tutkimuksemme pyrkii tarjoamaan ajankohtaisimmat sekä vakuuttavimmat vastaukset aiheen kritiikkiin. Nojaten löydöksiimme, meistä on selvää, että väkivaltaisten videopelien pelaaminen on yhteydessä myöhemmin ilmenevään fyysisen aggression lisääntymiseen”, kertoi tutkimusta johtanut Dartmouth College -yliopiston professori Jay G. Hull yliopiston lehdistötiedotteessa.

Yhdysvaltalaisen American Psychological Association (APA) -ammattijärjestön vuonna 2015 julkaisema työryhmäraportti löysi myös samaisen yhteyden, mutta esitti, että on liian vähän todisteita sen osoittamiseksi, että väkivaltaisten videopelien pelaaminen johtaisi rikollisen väkivallan harjoittamiseen.

Metatutkimukseen lukeutuneilla väkivaltaisia videopelejä harvoin tai usein pelanneilla koehenkilöillä oli kohonnut riski käyttäytyä aggressiivisesti.

Meta-analyysin tulokset toistavat professori Hullin aiempia havaintoja siitä, että väkivaltaisten pelien pelaaminen tuplaa yksilön riskin joutua rehtorin puhutteluun fyysisen väkivallanteon takia kahdeksan kuukauden ajanjakson sisällä.

Hänen johtamansa, vuonna 2014 julkaistu erillinen tutkimus, joka seurasi väkivaltaisten videopelien pelaamista 2 000 eri perheen sisällä, on yksi 24 metatutkimukseen sisällytetystä tutkimuksesta.

Hullin mukaan vaikutus on suhteellisen pieni, mutta ”tilastollisesti luotettava”. ”Vaikutus on olemassa”, hän korosti USA Todayn mukaan.

Professorin aiemmat tutkimukset esittävät, että väkivaltaisten pelien pelaajat voivat harjoittaa riskialttiimpaa toimintaa, kuten kaahailua, juopottelua, tupakointia ja suojaamatonta seksiä.

”Monet ihmiset kysyvät: saavatko nämä pelit nämä lapset käyttäytymään aggressiivisesti? Sanoisin, että se on yksi mahdollisuus. Toinen mahdollisuus on se, että se on hyvin huono merkki. Jos lapsesi pelaavat näitä pelejä: joko näillä peleillä on vääristävä vaikutus oikeasta ja väärästä puhuttaessa tai sitten lapsillasi on vääristynyt käsitys oikeasta ja väärästä ja se on syy siihen, miksi he ovat niin kiinnostuneita näistä peleistä”, Hull sanoi USA Todayn mukaan.

Tutkijat toivovat, että heidän havaintonsa auttaisivat tutkimusta siirtymään ”lisäävätkö väkivaltaiset videopelit aggressiivista käyttäytymistä” -kysymyksestä eteenpäin ”miksi, milloin ja keneen niillä on sellaisia vaikutuksia” -kysymyksiin.