Sveitsiläisen Fribourgin yliopiston tutkijat havaitsivat maanantaina julkaistussa tutkimuksessaan, että kreationismiin eli luomisoppiin uskovia ja salaliittoteoreetikoita yhdistää sama ”perustavanlaatuinen virhe ajattelussa”.

”Vaikka nämä uskontojärjestelmät vaikuttavat ensisilmäyksellä hyvin erilaisilta keskenään, yhdistää molempia voimakas kognitiivinen vinouma, joka tunnetaan teleologisena ajatteluna”, tutkimuksen johtaja Sebastian Dieguez kertoo tiedotteessa.

Sana teleologia tulee kreikan kielen sanoista telos, ”lopputulos” ja logos, ”oppi”. Tarkoitusperäisesti ajatteleva henkilö havainnoi ja selittää ympäröivän maailman tapahtumia havaitsemansa lopputuloksen kautta sen sijaan, että pyrkisi ymmärtämään tekijöitä, jotka ovat johtaneet havaittuun lopputulokseen.

Teleologinen ajattelija hyväksyy totena sellaiset väitteet, kuten ”aurinko nousee antaakseen meille valoa” ja ”mehiläisten tarkoitus on varmistaa kukkien pölytys”.

”Teleologinen ajattelu on tieteelliseen päättelyn vastakohta… Siitä huolimatta se pysyy sitkeästi ihmisten kognitiossa”, Dieguez jatkaa.

Tutkimuksen aineistona käytettiin lähes tuhannen ihmisen vastauksia. Tutkittavat täyttivät kyselylomakkeen, joka sisälsi teleologisia sekä salaliittoteoreetikoiden väitteitä. Kysely mittasi myös vastaajan analyyttista ajattelua sekä esoteerisia ja taianomaisia uskomuksia.

Tutkijat toivovat, että heidän havaintonsa myötä ihmiset ymmärtävät aiempaa paremmin, miksi jotkut uskovat salaliittoteorioihin ja muuhun misinformaatioon. Samalla tutkimus selittää sitä, miksi tietynlainen misinformaatio leviää sosiaalisen median kautta oikeaa informaatiota nopeammin.

”On mahdollista, että teleologisilla termeillä esiteltyä sisältöä on helpompi prosessoida, mikä johtaa sen nopeampaan leviämiseen.”

Tutkimus julkaistaan Current Biology -tiedejulkaisussa. Lisää aiheesta tutkimustiedotteessa.