Kannabiksen laillistaminen yleistyy länsimaissa. Kanadan parlamentti hyväksyi tiistaina kannabiksen viihdekäytön, lisensoidun myymisen sekä kasvattamisen sallivan lain.

Kanada liittyy täten Espanjan, Uruguayn sekä Yhdysvaltain yhdeksän osavaltion (Alaskan, Kalifornian, Coloradon, Mainen, Massachusettsin, Nevadan, Oregonin, Washingtonin sekä Vermontin) joukkoon kannabiksen kokonaisvaltaisen laillistamisen myötä.

Laki astunee näillä näkymin voimaan syyskuussa. Asiasta kertoi muun muassa BBC ja Yleisradio.

Laillisesta kannabiksesta on saatu jo taloudellisesti positiivista hyötyä esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä osavaltiotasolla ripeästi etenevä laillistamisaalto ruokki maan kannabisalaa viime vuonna melkoisesti: vuonna 2017 kannabisteollisuus tuotti Yhdysvalloissa 17 miljardin dollarin liikevaihdon.

Henkilöt, jotka kertoivat käyvänsä säännöllisesti kirkossa ja kokivat, että uskonto on hyvin vahvasti läsnä heidän päivittäisessä päätöksenteossaan, kieltäytyivät kannabiksesta suuremmalla todennäköisyydellä.

Amerikkalaiset konsulttiyhtiöt Arcview ja BDS Analytics ovat arvioineet, että laillisen kannabiksen sektori tuottaa 40 miljardin dollarin liikevaihdon vuoteen 2021 mennessä. Samaiseen vuoteen tultaessa ala voi laskelmien mukaisesti luoda jopa 400 000 uutta työpaikkaa. Ja tämä kaikki siis pelkästään Yhdysvalloissa.

Vaikka lääkinnällistä sekä viihdekäyttöön suunnattua kannabista eri muodoissa käytetään esimerkiksi Yhdysvalloissa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ovat yhdysvaltalaistutkijat havainneet, että maan uskonnolliseen kansanosaan kuuluvat henkilöt pidättäytyvät laajalti päihdyttävien Cannabis sativa- ja Cannabis indica -kasvien viihde- sekä lääkekäytöstä.

Tutkijat raportoivat havainnoistaan Journal of Drug Issues -tiedejulkaisussa. Tutkimusraportista ja siinä esitellyistä löydetyistä ilmiöistä uutisoi EurekAlert-sivusto.

Yhdysvaltalaiset sosiologit huomasivat data-analyysiin perustuvassa tutkimuksessaan, että ne henkilöt, jotka kertoivat käyvänsä säännöllisesti kirkossa ja kokivat, että uskonto on hyvin vahvasti läsnä heidän päivittäisessä päätöksenteossaan, kieltäytyivät kannabiksen kaikesta käytöstä suuremmalla todennäköisyydellä.

Tutkijat tarkastelivat Yhdysvaltain hallituksen vuonna 2016 teettämän maanlaajuisen National Survey on Drug Use and Health -kartoituskyselyn tuloksia. Kyselyyn vastanneet yhdysvaltalaiset aikuiset olivat satunnaisesti valikoituja.

Monet tutkimukset ovat keskittyneet uskonnon ja päihteiden käytön väliseen yhteyteen nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa, mutta vain muutamat tutkimukset ovat kiinnittäneet huomionsa uskonnon ja kannabiksen väliseen vaikutussuhteeseen aikuisiässä.

Tutkijoiden mukaan päihteiden käyttö on lisääntynyt monessa muodossa iäkkäämpien yhdysvaltalaisten keskuudessa.

”Kun sairastava ihminen kärsii, hänellä on kaksi toisiaan vastaan taistelevaa instituutiota. Pappi tuomitsee, kun lääkäri taas kannustaa.”

Tieteilijät analysoivat kolmea kartoituskyselyn tuloksissa esiintyvää yksityiskohtaista muuttujaa: 1) uskonnon henkilökohtaista merkitystä yksilön elämässä, 2) uskonnollisiin palvelusmenoihin osallistumisen määrää sekä 3) arviota omasta terveydentilasta.

Uskonnollisiin palvelusmenoihin osallistumisen kertakäyntimittarin lukemat vaihtelivat pysyvästä nollasta aina useampiin kertoihin viikossa.

Tutkijat saivat selville, että mitä useammin palvelusmenoihin osallistui, sitä epätodennäköisemmin käytti myös kannabista viihdemielessä. Yksilökohtaisen osallistumisprosentin noustessa kannabiksen viihdekäytön todennäköisyyden prosentti tippui jopa 13 prosentilla.

Samanlainen trendi oli myös prosentuaalisesti nähtävissä uskonnon yksilökohtaisen merkityksen ja kannabiksen viihdekäytön todennäköisyyden välillä.

Kun uskonnon henkilökohtainen merkitys vahvistui prosenteissa, tippui viihdekäytön todennäköisyys 20 prosentilla.

Sosiologit kiinnittivät huomiota myös heikossa terveydentilassa olevien aikuisten uskonnollisen osallistuvuuden sekä kannabiksen käytön väliseen suhteeseen.

Kävi ilmi, että uskonnollinen osallistuvuus ei vaikuttanutkaan yhtä paljon kannabiksen lääke- tai viihdekäytön yleisyyteen sairaalloisten aikuisten keskuudessa kuin muiden ryhmien kohdalla.

”Kun sairastava ihminen kärsii, hänellä on kaksi toisiaan vastaan taistelevaa instituutiota ulottuvillaan. Pappi tuomitsee käytön jyrkästi sanoilla ’se on pahasta, se on huume, sinun ei pitäisi käyttää sitä’, kun lääkäri taas kannustaa käyttöön sanoilla ’kokeile tätä, se voi helpottaa kipujasi ja lievittää kärsimystäsi'”, kuvaili tutkimusta johtanut, yhdysvaltalaisen Floridan osavaltionyliopiston apulaisprofessori Amy M. Burdette.

Burdette uskoo, että kun uskonnon vaikutus heikkenee yhteiskunnassa, voi yhä useampi ihminen mahdollisesti kääntyä lääketieteen asiantuntijan puoleen.

Tutkijat alleviivaavat, että kahden vuoden takaisen kartoituskyselyn data perustuu itsearviointiin ja kyselyyn vastanneet mitä todennäköisimmin välttivät kertomasta sosiaalisesti epämieluisasta käyttäytymisestä kyselyssä.