Uusia hermosoluja eli neuroneja syntyy läpi elämän ihmisaivojen hippokampuksessa. Tämä uusi tutkimustulos haastaa aiemmat teoriat, joiden mukaan neuronien tuotanto loppuisi aikuistumisen myötä.

Tiedetään, että vauvojen aivojen hippokampuksissa syntyy paljon uusia aivosoluja, mutta aivotutkijat ovat väitelleet siitä, jatkuuko tämä aikuisena – ja jos jatkuu, putoaako neuronien tuotanto iän myötä, kuten hiirille tapahtuu.

”Näyttää siltä, että ihmisten hermosolutuotanto toimii eri tavoin kuin hiirten – hiirillä neuronien tuotanto laskee iän myötä todella nopeasti. Ero voi johtua siitä, että me ihmiset tarvitsemme uusia neuroneja pitääksemme yllä oppimiskykyämme ja säädelläksemme tietoisesti tunnereaktioitamme, sanoo tohtori Maura Boldrini New Yorkissa sijaitsevasta Columbian yliopistosta The Guardianin haastattelussa.

Boldrinin ja hänen työryhmänsä tekemä tutkimus on julkaistu Cell Stem Celltiedelehdessä. Työryhmä tutki 28 ihmisen hippokampusta muutaman tunnin kuluttua heidän kuolemastaan. Tutkittavien ikä oli 14–79 vuotta.

Kaikki tutkitut olivat olleet terveitä ennen kuolemaansa – toisin kuin monissa edellisissä tutkimuksissa. Ryhmä keskittyi tutkimaan aivojen hippokampuksen aluetta, jossa uudet neuronit syntyvät. Hiiritutkimuksissa on selvinnyt, että alueella sijaitsee kantasoluja, jotka voivat erikoistua neuroneiksi.

Tutkijat saivat selville, että neuroneiksi erikoistuneiden solujen määrä ei pudonnutkaan iän myötä hippokampuksen pykäläpoimun etu- ja keskialueilla. Tutkijat löysivät tutkittavan iästä riippumatta tuhansia uusia, vasta kypsymisvaiheessa olevia neuroneja hippokampusten pykäläpoimuista.

Tutkijat löysivät ikääntyneiden aivoista kuitenkin viitteitä, joista he päättelivät, että neuronien kyky muodostaa uusia synapseja heikentyy iän myötä, jolloin mukautuvuus ja sopeutuvuus heikentyvät. Uusien neuronien syntyminen voi kuitenkin suojella kognitiivisten kykyjen rappeutumiselta.

Seuraava Boldrinia kiinnostava tutkimuskohde on se, mitä tapahtuu Alzheimerin tautiin sairastuneiden ja mielenterveyspotilaiden aivoissa. Jos hippokampuksessa syntyvien uusien neuronien muodostumisessa on eroja normaaliin, tämä voisi tarjota myös uusia, solutasolle meneviä hoitokeinoja.

Tohtori Mercedes Paredes, joka työskentee San Fransiscossa sijaitsevassa Kalifornian yliopistossa, ei ole kuitenkaan vakuuttunut tuoreen tutkimuksen tuloksista.

”Jos tutkimuksessa onkin havaittu, että neuronien syntyminen jatkuu aikuisenkin hippokampuksessa, niin kysessä on erittäin harvinainen ilmiö”, hän sanoo.

Paredes epäilee, että solut, jotka tutkijat tulkitsivat uusiksi neuroneiksi, olisivatkin jotain muuta.

Tohtori Niels Haan Cardiffin yliopistosta on sen sijaan sanonut olevansa vakuuttunut siitä, että uusia neuroneja syntyy aikuistenkin aivoissa.