Tähän tulokseen on tullut monikansallinen eläinten monimuotoisuuden kehitystä tutkinut ryhmä: kuudes sukupuuttoaalto on käynnissä.

Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, miten ihmisen toimet ovat vaikuttaneet eläinkuntaan viimeisen viidensadan vuoden aikana.

Tutkimusta johtanut National Autonomous University of Mexicon tutkija Gerardo Ceballos kuvaa biodiversiteetin kehitystä ”biologiseksi tuhoutumiseksi”.

Tutkimuksessa analysoitiin 27 600 selkärankaisen lajin elinvoimaisuuden kehitystä. Tämä kattaa noin puolet tunnetuista selkärankaisista.

Tutkijat huomasivat, että 32 prosentin eli 8 851 eläinlajin populaatio ja levinneisyysalue on merkittävästi pienentynyt 1500-luvun alusta nykypäivään.

Yksityiskohtaisempi analyysi toteutettiin 177 nisäkäslajin kohdalla. Kaikkien näiden lajien levinneisyysalue pienentyi vähintään kolmellakymmenellä prosentilla vuosien 1900 ja 2015 välillä.

Lähes puolet näistä lajeista menetti jopa 80 prosenttia levinneisyysalueestaan samalla aikavälillä. Yli 40 prosenttia on kärsinyt myös merkittävästä populaation pienentymisestä.

Tämä lohduton lista jatkuu lähes kahdensadan sivun verran.

”Kuvaamme ilmiötä biologiseksi tuhoutumiseksi korostaaksemme nyt käynnissä olevan kuudennen massasukupuuton laajuutta”, tutkijat kirjoittavat tutkimusraportissaan.

Tutkijat nostavat esimerkikseen leijonan (Panthera leo), joita esiintyi aiemmin lähes joka puolella Afrikkaa, Etelä-Eurooppaa ja Lähi-itää.

Vuonna 1950 leijonakannan arvioitiin olevan noin 400 000 yksilön suuruinen. Tänä päivänä jäljellä on enää noin 25 000 yksilöä. Leijonia esiintyy enää vain hajanaisilla alueilla Saharan eteläpuolella.

Leijonan levinneisyyskartta. Punainen alue kuvaa aluetta, jolla lajia on historiallisesti tavattu. Siniset aluet kuvaavat nykytilaa.

”Luonnon monimuotoisuuden kaventumisella tulee olemaan merkittäviä ekologisia, ekonomisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Kaikki merkit viittaavat tilanteen vain pahenevan seuraavien vuosikymmenien aikana. Tämä maalaa synkän kuvan ei pelkästään eläimien vaan myös ihmisten tulevaisuudelle. Ihmiskunta joutuu lopulta tilille aiheuttamastaan tuhosta”, tutkijat totevat ja muistuttavat, että tuhoamme parhaillaan ainoaa maailmankaikkeudesta tähän mennessä löydettyä elämää.

Suuria joukkosukupuuttoja tunnetaan kaikkiaan viisi. Niistä viimeisin tapahtui 65 miljoonaa vuotta sitten. Liitukauden joukkotuhona tunnettu massasukupuutto pyyhki maailmankartalta muun muassa dinosaurukset.

Musta katkoviiva kuvaa luonnollisten sukupuuttojen määrää.