Autoalan ennusteiden mukaan tänä vuonna Suomessa ensirekisteröidään 123 000 uutta henkilöautoa. Ensi vuodelle ala arvioi hienoista kasvua niin, että ensi vuonna uusia henkilöautoja ensirekisteröitäisiin maassamme 125 000.

Autoalan keskusliiton tiedotteen mukaan näkymät alalla ovat aiempaa valoisammat.

Auton hankkimista on kevennetty autoveroa laskemalla kolmen viime vuoden aikana. Ala odottaa, että veroa laskettaisiin vielä ensi tammikuussa neljännellä portaalla.

Autoalan keskusliiton mukaan autokannan uudistumista voitaisiin vielä ensi vuosikymmeninä nopeuttaa, jos autoveron portaittaista alentamista jatketaan.

Alan näkemyksen mukaan askelten olisi oltava jo toteutuneita suurempia, jotta Suomi saavuttaa vuodelle 2030 asetetut ilmastopoliittiset tavoitteet.

Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Vertailuvuosi on 2005. Liikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasujen päästöistä on noin viidennes.