Tutkijat löysivät jotain näyttöä sille, että kannabiksen käyttö voi toimia osatekijänä skitsofreniariskin kasvamiselle. He kuitenkin yllättyivät löytäessään vahvoja todisteita siitä, että syy-seuraussuhde saattaa hyvinkin olla päinvastainen. Tutkijoiden mukaan tulokset kertovat siitä, että monet käyttävät kannabista itselääkityksen keinona.

”Tuloksemme osoittavat, että kohonnut skitsofreniariski madaltaa kynnystä kokeilla kannabista. Tutkimuksemme ei kuitenkaan pysty osoittamaan tarkasti syy-seuraussuhteen voimakkuutta. Tässä tapauksessa molemmat seikat voivat osaltaan ruokkia toisiaan”, toteaa epidemiologian tohtori Suzi Gage Bristolin yliopistosta.

Tutkimuksessa käytettiin mendeelinen randomisaatio -nimistä tekniikkaa geneettisten variaatioiden ja kannabiksen käytön yhteyden löytämisessä. Mendeelistä randomisaatiota käytettiin vaihtoehtona perinteisille tutkimusmetodeille, jotta tutkijat saisivat selville uusia kannabiksen ja skitsofrenian väliseen suhteeseen vaikuttavia seikkoja. Kannabiksen käyttäjien ja ei-käyttäjien ajateltiin olevan keskenään hyvin erilaisia.

Tutkimuksessa tutkittiin kannabiksen käytön aloittamiseen johtavia tekijöitä. Tohtori Gagen mukaan seuraava askel olisi selvittää kuinka paljon geneettiset tekijät vaikuttavat käytön määrään.

”Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että voimakas käyttö on suurin yksittäinen skitsofrenian riskiä nostava tekijä. Jos löydämme nämä geneettiset variantit, olemme jälleen hieman viisaampia.”

National Institute of Mental Healthin mukaan Yhdysvalloissa skitsofreniasta kärsii 1,1 prosenttia väestöstä.

”Suurin osa kannabista käyttävistä nuorista aikuisista ei kuitenkaan koskaan sairastu skitsofreniaan. Huolimatta kaikista skitsofrenian ja kannabiksen käytön suhdetta tutkineista tutkimuksista, kukaan ei ole onnistunut selittämään sitä, miksi skitsofrenia ei ole yleistynyt samassa suhteessa kannabiksen viihdekäytön kanssa. Skitsofrenian yleisyys on pysynyt samalla tasolla jo pitkään”, Psykiatrian professori Eden Evins Harvardin yliopistosta totesi vuonna 2013 vastaavan tutkimuksen julkaisun yhteydessä.

Tutkimukseen voi tutustua tarkemmin täällä.

Kuva: iStockphoto