Kansainvälinen stratigrafian komissio (International Commission on Stratigraphy, ICS) on päivittänyt virallisen geologisen ajanlaskun aikataulukkoa.

Päivitykset koskevat erityisesti kambrikauden (542–490 miljoonaa vuotta sitten) ja nykyisen geologisen kauden – kvartäärikauden vaiheita.

Uudet holoseenikauden vaiheet ovat tuoreimman aikataulukon mukaan järjestyksessä varhaisimmasta tuoreimpaan seuraavat: grönlantilainen kausi (Greenlandian, 11700–8200 vuotta sitten), pohjoisgrippiaaninen kausi (Northgrippian, 8300–4200 vuotta sitten) ja meghalayaanikausi (Meghalayan, 4200–nykyhetki).

Tekniikan Maailman suomennokset ovat vapaasti käännettyjä. Termeille ei ole vielä vakiintunutta suomenkielistä vastinetta.

”Olemme siis astuneet virallisesti uudelle aikakaudelle”, toteaa aiheesta uutisoiva BBC.

Yllä olevassa Twitter-päivityksessä kerrotaan virheellisesti meghalayaanin päättyvän vuoteen 1950.

Viralliset geologiset aikakaudet määritellään sedimenttikivikerrostumia tutkimalla. Yhden aikakauden vaihtuminen toiseksi edellyttää maailmanlaajuista muutosta, joka voidaan havaita selkeästi ja yksiselitteisesti maakerrostumista. Muutokset aikataulukkoon edellyttävät myös kansainvälisen tiedeyhteisön hyväksyntää.

Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi maanosien hajoaminen, ilmastonmuutos tai joidenkin kasvi- ja eläinlajien lisääntyminen tai katoaminen.

Esimerkiksi mesotsooinen maailmankausi päättyi dinosaurukset tappaneen asteroidin törmäykseen 66 miljoonaa vuotta sitten. Sedimenttikivikerrostumista löydetty kaudet toisistaan erottava ”kultainen piikki” on alkuaine iridium, jota levisi kaikkialle maapalloa iridiumpitoisen asteroidin törmättyä Maahan.

Parhaillaan käynnissä oleva meghalayaaninen kausi käynnistyi 4200 vuotta sitten maailmanlaajuisen kuivuuden ansiosta. Tuhoisa kuivuus kesti kahden vuosisadan ajan ja vaikutti merkittävästi Egyptin, Kreikan, Syyrian, Palestiinan, Mesopotamian, Indus-joen ja Yangtze-joen muinaisiin sivilisaatioihin.

”Meghalayaaninen kausi on geologisessa mittakaavassa uniikki kausi, sillä sen alkua leimaa maailmanlaajuisen ilmastollisen muutoksen aiheuttama globaali kulttuurillinen muutos,”, ICS:n ehdotuksen ratifioinut geologi Stanley Finney toteaa.

Nimensä kausi sai Intian osavaltio Meghalayan mukaan, jonka tippukiviluolista tutkijat löysivät vahvoja merkkejä kemiallisista muutoksista. Merkkejä muutoksesta on kuitenkin löydetty kaikilta seitsemältä mantereelta, ICS sanoo.

Meghalayaanista kautta edeltäneellä pohjoisgrippiaanisella kaudella ilmasto viileni äkillisesti Kanadan jäätiköiden sulaessa ja sekoittaessa merivirtoja.

Vaikka uusi geologinen aikataulukko on virallinen, ovat jotkut tutkijat sitä mieltä, että päätös tehtiin ennenaikaisesti. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että maailmanlaajuisista muutoksista ei ole vielä riittävää näyttöä uusien kausien virallistamiseksi.

Läpileikkaus Intiasta löydetystä stalagmiitista, jota tutkijat analysoivat tutkimuksessaan. (Kuva: International Commission on Stratigraphy)

Myös antroposeenin eli ihmisten aiheuttaman ilmastonmuutoksen aiheuttama kausi on ollut viime aikoina paljon esillä. Se loistaa taulukossa kuitenkin edelleen poissaolollaan.

Erään taannoisen tutkimuksen mukaan antroposeeni alkoi lokakuun ja joulukuun välillä vuonna 1965.

Tutkijat löysivät Uuden-Seelannin eteläpuolella sijaitsevam Campbellin saarella kasvavan sitkankuusen vuosirenkaista selkeän radiohiilipiikin, jonka olivat saaneet aikaan pohjoisella pallonpuoliskolla 1950– ja 1960-luvuilla suoritetut sadat ydinkokeet.

Tutkimusryhmän mukaan radiohiilipiikki on tutkijoiden pitkään etsimä antroposeenin vahvistava ”kultainen piikki”.

University College Londonin maantieteiden professori ja Antroposeeni-työryhmän jäsen Mark Maslin on yksi uuden taulukon virallistamista harmitteleva asiantuntija.

Maslin pelkää, että ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos, jota ”monet tutkijat pitävät merkittävimpänä muutoksena maapallolle 10 000 vuoteen”, jää nyt huomiotta.

”Se on virallista, elämme uutta aikakautta. Kuka olisi uskonut? Nyt meillä on useita uusia määritelmiä, jotka saattavat olla ristiriidassa antroposeenin kanssa.”

Myös aiemman Twitter-päivityksen kommenttiosiossa on ihmetelty antroposeenin puuttumista taulukosta. Kansainvälinen geotieteiden unioni (IUGS) puolustautuu toteamalla, että antroposeeni puuttuu, koska Antroposeeni-työryhmä ei ole esittänyt stratigrafisia todisteita.

”Antroposeeni-työryhmä ei ole toimittanut virallista ehdotusta harkittavaksi. Työryhmä ei ole myöskään esittänyt stratigrafisia todisteita antroposeenin puolesta.”

IUGS:n näkemys on tällä hetkellä, että termillä antroposeeni on ”enemmän merkitystä sosiologisesta kuin stratigrafisesta näkökulmasta”.

Päivitettyyn geologiseen aikataulukkoon voit tutustua täällä. Lisätietoja aiheesta BBC:n artikkelista sekä ICS:n kotisivuilla.