Vähäkaloriset makeutusaineet muuttavat suoliston bakteeristoa, ilmenee uudesta tutkimuksesta.

Kun tutkijat lisäsivät terveiden, diabetesta sairastamattomien ihmisten ruokavalioon vähäkalorisia makeutusaineita, jo kahdessa viikossa tutkittavien keho reagoi poikkeuksellisesti glukoosin imeytymiseen. Muutos oli yhteydessä heikentyneeseen glukoosin säätelymekanismeihin.

Tutkimus tarkasteli vähäkaloristen makeutusaineiden vaikutuksia suolistobakteereihin ja sitä, kuinka keho hyödyntää ja säätelee glukoosin imeytymistä.

Tutkijat tulkitsevat, että vähäkaloriset makeutusaineet muuttavat suoliston bakteeristoa.

Aiemmat tutkimukset diabeteksen syntymekanismeista ovat antaneet viitteitä, että säännöllinen ja runsas vähäkalorisilla makeutusaineilla makeutettujen juomien käyttö on yhteydessä kakkostyypin diabeteksen kehittymiseen. Kuitenkaan tämän taustalla olevaa mekanismia ei tunneta.

Tutkimusryhmässä oli 29 keski-iältään noin 30-vuotiaita terveitä aikuisia. Heidän painoindeksinsä oli keskimäärin 24 eli he olivat normaalipainoisia.

Tutkituista 14 nautti vähäkalorisia makeututusaineita kapseleina, jotka vastasivat noin 1,5 litraa vähäkalorista juomaa. Makeutusaineyhdistelmä sisälsi 92 mg sukraloosia ja 52 mg asesulfaani-K:ta. Tutkimusryhmältä otettiin ulostenäytteitä bakteerikannan tunnistamiseksi. Tutkimusryhmästä 15 sai plasebovalmistetta, joka ei sisältänyt tutkittuja makeutusaineita.

Makeutusaineita saaneilla oli tutkimuksen jälkeen enemmän erilaisia suolistobakteereita kuin tutkimuksen alussa. Heidän terveyttä edistäviksi tulkitut bakteerit (Eubacterium cylindroides) olivat huomattavasti vähentyneet. Samoin oli tapahtunut käymistä edistävälle bakteerikannalle.

Sen sijaan epätasapainotilaa hyväksi käyttäviä bakteereja löytyi aiempaa enemmän.

Lisäksi tutkijat havaitsivat Butyrivibrio-bakteereiden vähentyneet. Bakteeri kytkeytyy GLP-1-hormonituotannon laskuun. Tuo hormooni auttaa veren glukoosipitoisuuksien säätelyssä.

Tutkimus on esitelty Euroopan diabetestutkimusjärjestön vuotuisessa kokouksessa. Siitä on uutisoitu EurekAlertin välityksellä.