Nopeat muutokset Pohjois-Tyynenmeren vesikierrossa vapauttivat suuren määrän hiilidioksidia ilmakehään 15 000 vuotta sitten. Tämä sai tuoreen brittitutkimuksen mukaan aikaan jääkauden päättymisen ja ilmaston lämpenemisen.

Tutkimus tehtiin Skotlannissa sijaitsevassa St Andrewsin yliopistossa.  Aihetta käsittelevä tutkimus on julkaistu Nature Geoscience -lehdessä.

Tutkimuksen merkitys on, että se voi auttaa ymmärtämään parhaillaan tapahtuvia muutoksia.

Valtamerivirtaukset Pohjois-Atlantilla ovat viime aikaisten tutkimusten mukaan hidastumassa. Tutkijat voivat saada tietoa uudesta tutkimuksesta apua sen ennustamiseen, miten tämä ilmiö vaikuttaa Maan kasvihuonekaasuihin.

Hiilidioksidin vapautuminen ilmakehään voisi kiihdyttää ilmastomuutoksen vaikutuksia.

St Andrewsin yliopiston tutkijat havaitsivat hyvin nopeita ilmastomuutoksia Pohjois-Tyynellämerellä. He arvioivat niiden olevan yhteydessä aikaisempiin muutoksiin Atlantin valtamerivirroissa.

Tutkijoiden mukaan tämä on esimerkki siitä, miten eri ilmastojärjestelmien osat ovat yhteyksissä. Muutokset yhdellä alueella ja virroissa voivat aiheuttaa muutoksia hiilidioksidissa ja hapen määrässä toisella puolen maapalloa.

Tutkijat päätyivät johtopäätöksiin mittaamalla pienten huokoseläinten kuoren kemiallista koostumusta. Huokoseläimet elävät muun muassa planktonina ja niiden kovat kuoret säilyvät hyvin fossiileina. Niistä tehtyihin päätelmiin perustuu suuri osa muinaisista ilmasto-oloista saatua tietoa.

Näitä mittauksia käytettiin mallintamaan hiilidioksidivaihto Tyynenmeren ja ilmakehän välillä viimeisen jääkauden lopussa.

Virtauskierto Maan valtamerissä.