Cambridgen yliopiston tutkijat ovat ajoittaneet tarkasti ensimmäisen dokumentoidun auringonpimennyksen ajankohdan.

Tutkijoiden mukaan 30. lokakuuta vuonna 1207 ennen ajanlaskun alkua tapahtuneeseen luonnonilmiöön viitataan Raamatussa, ja sillä voi olla seurauksia muinaisen maailman kronologialle.

Löydön uskotaan auttavan ymmärtämään paremmin tutkijoita satojen vuosien ajan hämmentäneitä Joosuan kirjan tekstejä, sekä ajoittamaan Egyptiä hallinneiden faaraoiden valtakausia aiempaa tarkemmin.

Raamatussa kirjoitettiin, että johdatettuaan israelilaisia Kanaaniin Joosua puhui Herralle israelilaisten kuullen ja sanoi: ”Aurinko, pysy paikallasi Gibeonissa! Kuu, ole liikkumatta Aijalonin laakson yllä!”

Cambridgen yliopiston professori Sir Colin Humphreysin mukaan Raamatun teksti kuvailee todennäköisesti merkittävää astronomista ilmiötä.

”Modernit englantilaiset (ja suomalaiset) käännökset tulkitsevat tekstin tarkoittavan, että Aurinko ja Kuu lakkaisivat liikkumasta. Alkuperäisen heprealaisen tekstin voi kuitenkin tulkita myös niin, että taivaankappaleet olisivat lakanneet tekemästä sitä mitä ne normaalisti tekevät: ne lopettivat loistamisen”, Humphreys kertoo yliopiston tiedotteessa.

Tutkijat ajoittivat auringonpimennyksen simuloimalla Maan liikeradan muutoksia kehittämänsä ”eklipsikoodin” avulla. He laskivat, että ainoa Kanaaninmaalta havaittu rengasmainen auringonpimennys vuosien 1500–1050 eaa välillä tapahtui lokakuussa 1207 ennen ajanlaskun alkua. Muinaisegyptiläisissä teksteissä mainitaan israelilaisten olleen Kanaaninmaalla tällä ajanjaksolla.

Mikäli tutkijoiden laskelmat pitävät paikkansa, niitä voidaan käyttää myös Egyptin faaraoiden valtakausien tarkkaan ajoittamiseen.

”Auringonpimennyksiä käytetään usein kiintopisteinä muinaisen maailman tapahtumien ajoittamisessa”, Humphreys toteaa.

”Laskelmiemme mukaan faarao Merneptahin valtakausi alkoi 1210 tai 1209 eaa. Koska egyptiläiset tekstit kertovat, kuinka kauan hän ja hänen isänsä hallitsivat, tarkoittaa tämä sitä, että Ramses II hallitsi Egyptiä 1276–1210 eaa”, Humphreys kertoo.

Faaraoiden valtakausien tarkoista ajankohdista ei ole tähän asti ollut varmuutta. Mikäli Cambridgen yliopiston tutkijoiden laskelmat hyväksytään, ne voivat johtaa tarkennuksiin useiden eri faaraoiden valtakausien ajoittamisessa.

Tutkimus on julkaistu Astronomy & Geophysics -tiedejulkaisussa. Aiheesta lisää Cambridgen yliopiston tiedotteessa.