Muutokset auringon aktiivisuudessa voivat tehdä auringosta nykyistä suuremman uhkan elektronisille laitteille vuosisadan puoleenväliin mennessä.

Tällaiseen tulokseen on päätynyt uudessa tutkimuksessa brittiläisen Readingin yliopiston meteorologinen laitos.

Muutokset auringon aktiivisuudessa voivat johtaa myös siihen, että revontulia on jatkossa mahdollista nähdä vain lähempänä napa-alueita. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa revontulia tuskin enää nähdään 2050-luvulla, tutkimus kertoo.

Auringon aktiviteetti kulkee tyypillisesti 11 vuoden pituisissa sykleissä, ja sitä voi havainnoida auringonpilkkujen määrässä. Auringon aktiivuus on korkeimmillaan, kun auringonpilkkuja on eniten.

Yliopiston tutkijat sanovat Scientific Reports -lehdessä julkaistussa selvityksessään, että auringon aktiviisuudessa on tulossa harvinainen ajanjakso, jolloin auringonpilkkuja ei ole tulossa lainkaan. Viimeksi tällainen tapaus oli vuosien 1645 ja 1715 välisenä aikana. Tuo ajanjakso tunnetaan Maunderin miniminä.

”Kun auringosta tulee vähemmän aktiivinen, auringonpilkuista ja auringonpurkauksista tulee harvinaisempia”, sanoo professori Mathew Owens Readingin yliopistosta.

”Mutta jos suuri purkaus osuu maahan, se voi olla vieläkin vahingollisempi elektronisille laitteille, joista yhteiskunta on nyt niin riippuvainen.”

Voisi ajatella, että ajos auringon aktiviisuus vähenee, se vähentäisi auringonpurkausten riskiä. Auringonpilkkujen väheneminen johtaisi kuitenkin myös niin sanotun auringosta lähtevien hiukkasten auringon ympärille luoman heliosfäärin heikkenemiseen. Tämä heliosfääri suojaa maapalloa auringonpurkausten vaikutuksilta.

Tutkimuksen mukaan heliosfääri on heikentynyt jo 1950-luvulta lähtien. Erityisen haavoittuvaisiksi muuttuvat alueet lähellä napoja, missä magneettikenttä on heikoin.

Readingin yliopiston tutkijat huomauttavat, että Maunderin minimi yhdistetään usein pieneen jääkauteen, joka kylmensi lämpötiloja maapallolla 1600- ja 1700-luvulla. Tutkijoiden mukaan yhteyttä ei kuitenkaan ole todistettu.