Jos maapallolle osuu uusi voimakas aurinkomyrsky, se saattaisi aiheuttaa valtavat taloudelliset tappiot Yhdysvalloissa ja muuallakin maailmassa, kertoo uusi tutkimus Gizmodon mukaan.

Aurinkomyrskyjen aiheuttamat sähkökatkot voivat uuden tutkimuksen mukaan aiheuttaa yksin Yhdysvalloissa 41,5 miljardin dollarin eli noin 39 miljardin euron suuruiset tappiot päivää kohti.

Tästä lähes 7 miljardia dollaria tulee menetetystä kaupasta.

Space Weather -lehdessä julkaistu tutkimus kertoo, että tarpeeksi voimakas aurinkomyrsky voi suistaa Yhdysvaltain talouden kaaokseen, jos se rikkoo maan sähköverkossa sähköä eteenpäin muuntajat.

Aurinkomyrskyissä auringosta lähtee voimakas hiukkaspurkaus, joka ulottuu Maahan asti.

Jo pitkään on ollut tiedossa, että sivilisaatio on koko ajan enemmän haavoittuvainen tälle uhkalle, mutta toistaiseksi maapallo on säästynyt tällaiselta isommalta myrskyltä jo pitkään.

Pahimmillaan suuri hiukkasmyrsky voi rikkoa kaikkea kännyköistä kokonaisiin satelliittilaivastoihin.

Carringtonin tapaus

Auringosta lähtee hiukkaspurkauksia melko usein, mutta ne eivät yleensä osu maahan. Yksi tunnettu aurinkomyrsky oli niin sanottu ”Carringtonin tapaus” vuonna 1859, joka rikkoi silloisia viestintälinjoja ja jopa synnytti revontulia Meksikossa ja Kuubassa asti.

Seuraavan vuosikymmenen aikana Carringtonin tasoisen purkauksen todennäköisyys on noin 12 prosenttia.

Asiantuntijat eivät ole yksimielisiä riskien suuruudesta. Joidenkin arvioiden mukaan katkokset jäisivät suhteellisen lyhyiksi, mutta synkempien arvioiden mukaan katkokset voisivat kestä jopa viikkoja tai kuukausia.

Cambridgen yliopiston tutkijoiden tutkimuksessa on arvioitu, kuinka suuria tappioita iso aurinkomyrsky voisi aiheuttaa. Yksi tärkeä havaonto oli, että myrskystä aiheutuvat välittömät tappiot voivat jäädä pieniksi verrattuna myöhemmin tuleviin epäsuoriin tappioihin.

Suomessa asia on huomioitu

Tutkimuksessa keskityttiin vain Yhdysvaltoihin, mutta tutkijat toteavat, että tositilanteessa ongelmat leviäisivät todennäköisesti ympäri maailmaa.

Sisäministeriö julkisti vuonna 2015 kansallisen riskiarvion, jossa arvioitiin myös aurinkomyrskyjen mahdollisuutta Suomessa.

Arviossa todettiin, että Suomi on maailman kylmin lähes kokonaan revontulialueen vaikutuspiirissä sijaitseva maa, joten kylmän pakkasjakson aikaan osuva äärimmäinen aurinkomyrskyjakso aiheuttaa maailman suurimpiin kuuluvat kylmyyteen liittyvät vaikutukset.

”Aurinkomyrskyt eli avaruusmyrskyt voivat vaikuttaa kestostaan ja voimakkuudestaan riippuen sähkönjakeluun, tietoliikenteeseen, elintarvike- ja vesihuoltoon sekä infrastruktuuriin”, raportti totesi.

”Satelliittipohjaisen tiedonsiirron häiriintyminen tai kokonaisen satelliitin tuhoutuminen aiheuttaa merkittävää välitöntä haittaa satelliittiyhteyksien käyttäjille sekä välillistä haittaa sähkökatkoista riippuville toiminnoille (energiahuolto, vesihuolto ja tietoliikenne). Taloudelliset ja muut vaikutukset kertautuvat häiriön pitkittyessä”, raportissa todetaan.

Kerran 100 vuodessa arvellaan tapahtuvan aurinkomyrskyjä, joiden vaikutukset tuntuisivat koko maassa ja useilla eri yhteiskunnan sektoreilla, raportti toteaa.