Venäjän arktisella alueella sijaitseva Vavilovin lakijäätikkö liukuu 5–10 metriä päivässä. Näin on tapahtunut jo muutaman viime vuoden ajan, ainakin vuodesta 2015.

Tällaiseen tulokseen on päätynyt kansainvälinen ja useiden tutkimuslaitosten yhteistutkimus. Artikkeli aiheesta on julkaistu Earth and Planetary Science Letters –lehdessä. Siitä uutisoi Science Daily. Lakiijäätiköksi kutsutaan vuoriston ylänköalueen peittämää kupera jäätikköä.

Tulos haastaa tutkijoiden aiemmat oletukset merenpinnan yläpuolisten jäätikköjen vakaudesta maapallon arktisilla alueilla.

”Lämpenevässä ilmastossa jäätiköiden liikkuminen on yhä yleisempää, mutta jään sulamisen vauhti Vavilovissa on äärimmäistä ja odottamatonta”, sanoo tutkimuksen pääkirjoittaja, geologian apulaisprofessori Mike Willis Coloradon yliopistosta. Häntä on haastateltu CIRES-ympäristötutkimuslaitoksen tiedotteessa.

Tutkijat eivät ole koskaan havainneet vastaavaa jäätiköissä. Tämän vuoksi tutkijat varoittavat, että tällä hetkellä vakaat jäätiköt saattavat olla herkempiä muutoksille kuin aiemmin on luultu.

Tutkijat havainnoivat satelliitin välityksellä, kuinka lakijäätikkö liikkui usean vuoden ajan kunnes sen vauhti kiihtyi vuonna 2010. Viittä vuotta myöhemmin se rynni nopeasti eteenpäin. Tuolloin se irtaantui miltei 25 metriä päivässä.

Tutkijat arvelevat, että tämä dramaattinen muutos tapahtui, kun jäätikön pohja vettyi. Samalla jäätikön etureuna ajautui erittäin liukkaiden meren sedimenttien päälle. Jään vauhti tuolla pinnalla kiihtyi.

Kitka puolestaan aiheutti sen, että osa jäätikön alapuolisesta jäästä suli. Se puolestaan tuotti lisää vettä jään pohjalle, mikä vähensi kitkaa. Ja jälleen jään liukumisvauhti kiihtyi tämän seurauksena.

Osa jäätikön alla olleesta vedestä on saattanut sisältää savea, joka on vähentänyt jäätikön alapuolista kitkaa edelleen. Se on myös voinut aikaansaada epätavallisen liukumisvauhdin.

Kesti ainoastaan kaksi vuotta, että jäätikön pohja muuntui lähes kitkattomaksi. Nyt pohja on ”hyvin voideltu” ja liikkuva. Jäätikkö liikkuu edelleen kiihtyneellä vauhdilla 5–10 metriä joka päivä.

Useat tutkijat ovat olettaneet, että merenpinnan yläpuolella olevat jäätiköt reagoivat vain hitaasti ilmaston lämpenemiseen. Tämän tutkimuksen tekijät kyseenalaistavat tämän käsityksen. He huomauttavat, että Vavilovin jäätikön nopealla romahtamisella voi olla huomattavia seurauksia muille jäätiköille, erityisesti niille, jotka ympäröivät Etelämannerta ja Grönlantia.

Tutkijat ovat koostaneet alla olevaan videoon satelliittikuvista jäätikön liikehdintää vuosina 1985–2016.