Sähköautojen elinkaaren kokonaispäästöistä on käyty viime aikoina kiivasta keskustelua. Asiantuntijoiden mukaan autovalmistajien nopea siirtyminen sähköautoihin tarkoittaa ”hiilidioksidipäästöjen keula-aaltoa”.

Myös Volkswagenin pääjohtaja Herbert Diess on varoittanut, että ”sähköön” siirtyessämme siirrymme todellisuudessa hiilitoimiseen liikenteeseen.

Autojen etanolipäivityslaitteistoa valmistava suomalainen StepOne Tech on nyt vertaillut eri käyttövoimalla kulkevien autojen elinkaaren hiilidioksidipäästöjä sekä liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävien ratkaisujen kustannuksia.

Vertailun mukaan Yhdysvalloissa tuotettu 100 kilowattitunnin akustolla varustettu sähköauto on vielä kymmenen vuoden kuluttua suurempi hiilidioksidipäästöjen tuottaja kuin bensa-autot.

Pienimmät hiilidioksidipäästöt syntyvät raportin mukaan päivittämällä vanhoja bensiinikäyttöisiä autoja bioetanoliautoiksi. Juuri tällaista tulosta etanolipäivityslaitteistoja valmistavalta yhtiöltä tietysti sopii odottaa.

Laajemminkin lukuihin pitää suhtautua varauksella. StepOneTech korostaa, että julkistettu vertailu ”ei ole tutkimus vaan laskelma, jossa hyödynnetään eri organisaatioiden tekemiä tutkimuksia. Olemme käyttäneet laskelmassa keskiarvoja. Esimerkiksi bensiini- ja sähköauton valmistuksen aikaisissa päästöissä keskiarvot toimivat jonkin automallin eduksi ja toisen haitaksi.”

StepOne Tech kertoo käyttäneensä laskelmassa vuonna 2000, 2007 ja 2015 ensirekisteröityjen bensiiniautojen keskimäärisiä CO2-päästöjä ja bioetanoliauton kohdalla eFlexFuelin valmistuksen aikaisia päästöjä sekä VTT:n tutkimusta liikenteen biopolttoaineiden ja peltoenergian kasvihuonekaasutaseista.

Sähköautojen kohdalla on käytetty valmistajien ilmoittamia lukemia sekä Energiateollisuuden laskemaa sähköntuotannon keskipäästöä Suomessa vuosina 2016-2018.

Yhtiö on julkaissut seuraavat laskelmat, jotka kuvaavat eri autojen elinkaaripäästöjä.

”Liikenteen tulevaisuutta suunnittelevien työryhmien esityksissä on useasti toistettu tavoite saada Suomeen 250 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan rahaa noin 11,25 miljardia euroa. Vastaavasti 250 000 auton etanolipäivityksiin rahaa tarvitaan noin 113 miljoonaa euroa eli noin 1 prosenttia sähköautojen investointitarpeesta.”

Lisätietoja StepOne Techin tiedotteessa sekä vertailuraportissa.

Päivitys 24.10. Olemme täydentäneet ja muokanneet juttua StepOneTechin laskelmien taustaoletusten osalta. Jutun aiemmassa versiossa ei ollut arvioitu tarpeeksi kriittisesti laskelman taustaoletuksia. Lisäksi jutussa ei ollut korostettu riittävästi laskelman tekijän omia lähtökohtia. Juttuun on lisätty myös StepOneTechin korostama asia, että kyseessä ei ole tutkimus, vaan laskelma, jossa hyödynnetään eri organisaatioiden tekemiä laskelmia. Pahoittelemme virhettä.