Helmikuussa Saksan hallinto-oikeus antoi maan suurimmille kaupungeille oikeuden päättää itsenäisesti dieseleiden ajokielloista.

Nyt Saksan toiseksi suurin kaupunki, yli 1,7 miljoonan asukkaan Hampuri on ilmoittanut ottavansa käyttöön dieselien ajorajoituksia jo ensi viikolla eli 31. toukokuuta alkaen kahdella katuosuudella.

Ajokielto koskee kaikkia Euro 6 -päästötasoa vanhempia autoja 580 metrin osuudella yhdellä kaupungin pääkaduista, Max-Brauer-Alleella. Asukkaat, roska-autot, jakeluautot ja asiakkaita alueelle kuljettavat taksit kuitenkin saavat ajaa sinne, mutta läpiajo on kielletty. Stresemannstrassella puolestaan 1,7 kilometrin pätkä kielletään vain Euro 6 -tasoa vanhemmilta kuorma-autoilta.

Poliisi valvoo kiellon noudattamista muun valvonnan ohessa, ja antaa rikkomuksesta henkilöautoilijoille 25 euron ja kuorma-autoilijoille 75 euron sakon.

Kielto on Saksan ensimmäinen, mutta ei taatusti viimeinen. Kyseisillä katuosuuksilla typpidioksidin pitoisuudet ovat olleet huomattavan korkeita ja kiellon myötä ilmanlaatu todennäköisesti kohenee. Toisin käy lähikaduilla, sillä liikenteen määrään kielto tuskin vaikuttaa, vaan se siirtyy kiertoreiteille. Päästöjen kokonaismäärä säilyy ennallaan tai jopa kasvaa, koska ajomatkat pitenevät.

Hampurin noin 330 000 dieselautosta vain noin kolmasosa on Euro 6 -normin mukaisia. Kaupungin omasta autokannasta 2 067 on dieseleitä ja niistä alle 500 on Euro 6 -tasoa. Ajokielto koskee myös poliiseja, ambulansseja ja paloautoja, elleivät ne ole hälytysajossa. Huvittavaa on, että Autozeitungin mukaan kaupungin ympäristöviranomaisilla on käytössään 14 dieselautoa, joilla ei enää saa ajaa kieltoalueella.

Ilmanlaatu on äärimmäisen tärkeä ja herkkä asia erityisesti suurkaupungeissa, joissa liikenteen pakokaasut jäävät sopivalla säällä seisomaan katukuiluihin. Erityisesti vanhemmille dieseleille tyypilliset typen oksidit ja hiukkaset aiheuttavat hengityselinsairauksia. Jotain on siis pakko tehdä.

Hampurin päätöksestä on syntynyt kritiikkiä suuntaan jos toiseenkin – totta kai. Useimpien mielestä kielto on naurettava. Toisten mielestä siksi, että se hankaloittaa ihmisten elämää turhaan, rajoittaa pääsyä ajokieltokatujen varsilla oleviin yrityksiin, ja verrattuna esimerkiksi Hampurin satamassa käyvien tuhansien laivojen pakokaasuihin vaikutus on mitätön. Toisten mielestä päätös on naurettava siksi, että rajoitukset ovat aivan liian pieniä. Ajokielto olisi pitänyt ulottaa koko Hampurin kantakaupunkiin.

Jostain pitää kuitenkin aloittaa, ja Hampurilla on varmasti jo suunnitelma seuraavan vaiheen toimenpiteistä. Muualla Saksassa taas Hampurin kokemuksia ja tuloksia ilmanlaadusta takuulla seurataan silmä kovana. Voisi kuvitella, että saksalaiset mittaavat vaikutukset tarkasti ja vetävät johtopäätöksiä mahdollisesta kieltojen soveltamisesta sen perusteella.

Hampurin toimenpiteet ovat joka tapauksessa ilmanlaadun kannalta järkevämpiä kuin mitä Kööpenhaminan pormestari Frank Jensen ehdotti viime lokakuussa. Hänkin haluaisi kieltää dieselit kaupungin keskustan ympäristövyöhykkeeltä, mutta ei vanhoja, vaan kaikki uudet, 1.1.2019 jälkeen rekisteröidyt dieselit!

Pormestarin suurena visiona on saada ihmiset ostamaan muita kuin dieselautoja, mutta hän ei ehkä ole kuullut, että uusimmat dieselautot ovat päästöiltään hyvin mallikelpoisia. WLTP-päästömittaustavan mukaan hyväksyttyjen uusimpien mallien vähäpäästöisyys toteutuu pääosin myös todellisuudessa eikä pelkästään laboratoriossa. Lisäksi dieselin pienempi kulutus tarkoittaa pienempiä hiilidioksidipäästöjä, mikä sekin on EU:n päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi välttämätöntä.

Dieselautokannan uusiutumista on ilman muuta syytä nopeuttaa, mutta dieselin tappaminen kiduttamalla ei ehkä ole viisasta.