Viestintävirasto kertoi torstaina, että se asettaa kolmelle markkinajohtajalle kuitutilaajayhteyksiä koskevat enimmäishinnat.

Torstaina julkaistussa tiedotteessaan Viestintävirasto sanoo, että liian korkeat tukkuhinnat estävät kilpailun laajakaistamarkkinoilla. Nyt kilpailua edistetään alentamalla teleyritysten hintoja 28–80 prosenttia.

Päätökset tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua.

Viestintävirasto on analysoinut Suomen laajakaistamarkkinat ja antanut 21 teleyritystä koskevat huomattavan markkinavoiman päätökset. Viestintävirasto asettaa DNA:lle, Elisalle ja Telia Finlandille kuitutilaajayhteyksiä koskevat enimmäishinnat seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Asetettavien enimmäishintojen myötä kilpailevilta teleyrityksiltä perittävät tukkuhinnat alenevat 28–80 prosenttia.

DNA, Elisa ja Telia vastaavat yhdessä lähes 90 prosentista Suomen tilaajayhteysmarkkinoista. ”Ennakkosääntelyn kohdistaminen vahvimmin näiden yritysten kuituhintoihin tuo suurimmat hyödyt markkinoille ja yhteiskunnalle”, sanoo tiedotteessa Viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Lisäksi kaikkien huomattavan markkinavoiman yritysten tulee tarjota säänneltyjä tukkutuotteita toisille teleyrityksille syrjimättömin ja avoimin ehdoin.

Asetettavilla velvollisuuksilla tavoitellaan parempia kilpailumahdollisuuksia laajakaistamarkkinoilla. Kilpailupaine on yleisesti yksi selkeimmistä investointeihin kannustavista syistä.

”Kilpailun pääasiallisena tarkoituksena on edistää valinnanvapautta ja kohtuuhintaisten laajakaistapalvelujen saatavuutta niin kansalaisille kuin yrityksille”, painottaa johtaja Johanna Juusela.